En molnbaserad lösning för planering, uppföljning och analys

Hypergene är ett SaaS-bolag på den nordeuropeiska marknaden för verksamhets- och projektstyrning. Vi erbjuder de smartaste lösningarna inom corporate performance management och project management för dig som vill driva förändring eller öka er effektivitet och kvalitet.

Två män vid en dator

Våra produkter är en komplett lösning för planering, uppföljning och analys. Vi hjälper er att effektivisera era budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten med avancerade analys- och rapportfunktioner samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen. Ni kan börja med utvalda delar eller välja en heltäckande lösning.

Behovet på marknaden är tydligt. I tider av globalisering, ökad förändringstakt och digitalisering behöver organisationer vara bättre än sina konkurrenter på att styra mot sina mål och navigera genom enorma mängder data.

De måste vara snabba och flexibla när det behövs, och de måste se till att alla beslut tar dem i rätt riktning. Hypergene levererar den bästa produkten för de som vill möta dessa utmaningar.

Hypergene vänder sig till medelstora och stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Beställaren av vår produkt är oftast en framåtblickande CFO/ekonomichef som vill skapa bättre förutsättningar för hur avdelningen arbetar med verksamhets- och projektstyrning.

Bland användarna finns organisationens högsta ledning, chefer och beslutsfattare samt controllers och andra roller som bidrar till planeringsprocesserna.

Lösningen bygger på en kraftfull plattform som möjliggör automatiserade arbetsflöden, integrationer och rollbaserade portaler - och ger ett sammanhållet kit för presentation och distribution av information från alla delar av lösningen.

I slutet av 2022 förvärvade Hypergene det tyska bolaget Proventis GmbH, som med sin produkt Blue Ant erbjuder en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Hypergene är idag en nordeuropeisk aktör med sikte på fortsatt expansion och lönsam tillväxt. Vi utvecklas och växer i snabb takt med att allt fler kunder väljer oss. Idag är vi ungefär 200 medarbetare som täcker av hela kedjan från produktutveckling och leverans till kundsupport.

Hypergene har sitt huvudkontor i Malmö och finns även i Stockholm, Göteborg, Skövde och Kalmar, samt i Berlin och Köln. Ta kontakt med växeln eller kontakta rätt avdelning direkt om du undrar något.

Från vår kundundersökning 2023:

Enligt kundundersökningen 2023 anser 93 procent att de får bättre förutsättningar att fatta beslut med hjälp av Hypergene. 96 procent anser att de får effektivare planerings- och uppföljningsprocesser.

 

Lösningar