En molnbaserad lösning för planering, uppföljning och analys

Hypergene förändrar hur organisationer kan planera, styra och följa upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrenskraft.

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en molnbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Styr mot dina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Nyckeln är en molnbaserad mjukvarulösning som rymmer fem samverkande och användarvänliga delar: Strategisk planering, Budget & prognosAnalys & insikter, Verksamhetsrapportering och KPI-uppföljning. Varje del står starkt på egna meriter, tillsammans utgör de en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning.

Lösningen utgår från en kraftfull plattform som tillåter automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler – plattformen utgör ett sammanhållande kitt för presentation och distribution av information från lösningens alla delar.

Kunderna kan i Hypergene effektivisera sina budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Bland kunderna finns ATG, Viking Line, Göteborgs Stad, SSAB, TV4 och Keolis. Dessutom arbetar Hypergene med Sveriges alla länsstyrelser och omkring 80 av landets kommuner.

Hypergene utvecklas och växer i snabb takt med att allt fler kunder väljer oss. Idag är vi ungefär 160 medarbetare som täcker av hela kedjan från produktutveckling och leverans till kundsupport.

Hypergene har sitt huvudkontor i Malmö och finns även i Stockholm, Göteborg, Skövde och Kalmar. Ta kontakt med växeln eller kontakta rätt avdelning direkt om du undrar något.

2022 förvärvade Hypergene det tyska bolaget Proventis Proventis GmbH som med produkten Blue Ant erbjuder en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Hypergene är idag en nordeuropeisk aktör med sikte på fortsatt expansion och lönsam tillväxt.

Från vår kundundersökning 2021:

94% av våra kunder anser att de får bättre förutsättningar att fatta beslut med hjälp av Hypergene.
92% anser att de får effektivare planerings- och uppföljningsprocesser med hjälp av Hypergene.

Vill du också få bättre förutsättningar för planering, uppföljning och analys? Ta gärna kontakt med oss så pratar vi mer!

Lösningar