Vad är ett årshjul?

Ett årshjul är en cirkulär visualisering. Oftast beskriver årshjulet planerade händelser eller aktiviteter under ett kalenderår. 

Årshjul Hypergene

Årshjulet är ett bra verktyg för att få en överblick och innehåller ofta olika färger för att den som tittar på årshjulet ska kunna se vilka aktiviteter som är kopplade till vilket område (ofta arbetsområde eller aktivitetsområde). I årshjulet illustreras tydligt när under året som olika aktiviteter står i fokus.

Du kan använda ett årshjul i för att stödja den strategiska planeringen i hela verksamheten eller för att en kommunicera cykliska och återkommande arbetsuppgifter på din avdelning. Det går även att använda årshjul som är kopplade till roller. Exempelvis kan chefer få ett anpassat årshjul med utvalda data eller aktiviteter.

Årshjul kan också ses som ett schema, en visualisering av en plan och ett planeringsverktyg i sig. Bilden ovan visar en fiktiv kommuns ekonomistyrning med årshjulet till höger.

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: