Skurups Sparbank väljer Hypergene för styrning, uppföljning och regelefterlevnad

Nyhet: 2018-02-05

Som ett led i bankens styrning och riskhantering har Skurups Sparbank valt en systemlösning från Hypergene.

Genom det nya systemet får bankledning och chefer ett nytt digitalt verktyg för såväl det strategiska som det dagliga operativa arbetet. Skurups Sparbank blir den andra sparbanken som väljer Hypergene, efter att Roslagens Sparbank valde samma lösning under 2017. Båda bankerna siktar på en ökad digitalisering där ett antal processer ska effektiviseras och automatiseras för att möta banksektorns krav på styrning, uppföljning och regelefterlevnad.

”Vi inför nu ett digitalt stöd för att hantera och följa upp bankens risker och beslutade kontroll- och uppföljningsåtgärder. Vi får också en visualisering av våra aktiviteter och ett stöd för skapande av handlingsplaner från affärsmål, regelverk och granskningsrapporter. Över tid kan fler processer läggas upp för att ge ansvariga i verksamheten ännu mera stöd i både det kort- och långsiktiga arbetet”, säger Inga Lill Hellberg som är VD på Skurups Sparbank.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban