Personal för universitet och högskolor

Hypergene Personal gör att chefer och beslutsfattare enkelt kommer åt relevant data från personalsystemen – allt genom ett enda verktyg och gränssnitt. Informationen presenteras på ett samlat sätt och ger snabbt svar på de frågor cheferna har.

Tid som tidigare lagts på att söka och sammanställa information kan istället läggas på aktiviteter som driver verksamheterna framåt.

Enkel tillgång till personalinformation

Applikationen ger snabbt information om till exempel personalkostnader, tidsanvändning, personalomsättning, sjukfrånvaro, lönespridning och pensionsprognos. Inför löne- och utvecklingssamtal tillhandahålls en samlad bild med uppgifter om varje medarbetare, vilket bidrar till att öka både effektivitet och kvalitet. 

Färdiga integrationer

Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste personalsystemen som används på universitet och högskolor, exempelvis Primula oavsett om ni driftar Primula själva eller via Statens Servicecenter. Det gör att införandeprojekten kan genomföras snabbare och med kvalitetssäkrade integrationer. 

Beräkning av nyckeltal

Applikationen beräknar de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från personalsystemet och ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande och säkerställer kvaliteten i beräkningarna. Nyckeltalen kan sedan presenteras i lämpliga portaler och rapporter.

Rollanpassad information

Information kopplat till användarens ansvarsområde och roll visas direkt utan att några val behöver göras. Visningarna utgår från aggregerad information för en god överblick, men det finns alltid möjlighet att borra sig ned i detaljinformationen med några knapptryckningar. Upptäcker man en avvikelse så kan man själv snabbt få fram den bakomliggande orsaken.

Kundcase