Student för universitet och högskolor

Inom lärosäten finns en mängd verksamhetsrelaterad data kopplat till studenter och kurser. Förutom ekonomi- och personaldata finns därför i Hypergene möjlighet att göra integration med verksamhetssystem avseende student-, antagnings- och kursdata.

Exempel på vanliga system är Ladok och Nya. På samma sätt som Hypergene användarvänligt tillgängliggör ekonomi- och personaldata visas även information som antalet sökande per institution och kurs, liksom nyckeltal per fakultet – till exempel antal kurser, antal sökande per kurs, antal platser, helårsstudenter (HÅS), antal reserver, helårsprestation (HÅP), prislappar per HÅS och HÅP och genomströmning.

Det finns också möjlighet att integrera till andra källor som exempelvis databaser för publikationer av forskningsresultat.

Kundcase