Hypergene på 4 minuter

Studier visar att nio av tio organisationer, i större eller mindre utsträckning, misslyckas med att genomföra sin strategi. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning.

Är din organisation en av dem? I så fall rekommenderar vi "Hypergene på fyra minuter" där vi visar hur ett bra beslutsstöd kan göra att din organisation lyckas med sitt strategigenomförande.