Hypergene - Gasellföretag för sjätte gången

Endast en halv procent av Sveriges alla företag uppfyller kriterierna för att rankas som gasell.

Efter hårda kriterier utnämner Dagens Industri varje år företag i stark tillväxt till DI Gasell. Hypergene uppfyller kraven för sjätte gången. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr

  • minst tio anställda

  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

  • sunda finanser