Återvände till Hypergene och den snabba produktutvecklingen

När omvärlden blir mer oförutsägbar och föränderlig ökar behovet av produkter som Hypergene. Det och företagets snabba utvecklingstakt lockade tillbaka Erik Thelander till Hypergene efter en tid på ett annat företag. Vi passade på att ställa några frågor till honom om hans nya roll som Product Director.

Blogg Erik Thelander (1)

Du anställs som Product Director, kan du berätta mer om rollen och vad du ska göra?

Jag ska bidra till vårt produkt- och utvecklingsteam i en roll som har ett starkt kund- och marknadsfokus. Det handlar dels om att kommunicera alla de möjligheter och konkreta affärsnyttor som vår produkt erbjuder, dels om att ha ”örat mot rälsen” - det vill säga fånga upp skiftningar i våra kunders behov, lyssna av marknaden och trender, och därigenom bidra till att vår produkt blir ännu mer värdeskapande framåt. En spännande roll med andra ord.

Vi får många nya kunder inom flera olika branscher. Vilken är den vanligaste och största utmaningen som de flesta behöver vår produkt till?

Många organisationer, såväl inom privat som offentlig sektor, brottas med allt högre krav på effektivisering. Samtidigt blir omvärlden mer oförutsägbar och föränderlig. Tillsammans innebär det högre krav på hur man på ett snabbt och agilt sätt ska kunna navigera organisationen framåt, säkerställa kontroll och agera på det oväntade. Konkret handlar det ofta om att säkerställa effektiva och digitaliserade processer kring planering, uppföljning och analys – såväl utifrån ett ekonomiskt som ett operativt och strategiskt perspektiv. Och det är där vi kan hjälpa till.

Marknaden för vår produkt växer, både i Sverige och globalt. Vilka är dom största drivkrafterna till det?

Jag skulle säga att det är kopplat till frågan tidigare – att den värld vi befinner oss i medför att effektiva processer kring planering och styrning nu ses som ett mer strategiskt prioriterat område än någonsin tidigare. Att ha faktabaserad kontroll, och på bästa sätt kunna jobba snabbfotat och framåtriktat blir allt viktigare – för alla organisationer, oavsett vad man gör och var i världen man befinner sig.

Vi jämförs ofta med både lokala nischaktörer och stora globala jättar. Vad är det som gör att vi sticker ut i konkurrensen?

Jag ser fler orsaker till det. Bland annat att det beror på styrkorna i vår produkt som möjliggör snabb effekt för mindre och medelstora organisationer, samtidigt som den också ger flexibilitet att hantera de behov som finns inom större eller mer komplexa verksamheter. Hypergene är därmed både ”tillväxtvänlig” och ”framtidsäker” på ett rätt så unikt sätt jämfört med många konkurrenter. Vidare ser jag att vår konsultorganisation verkligen bidrar i kundens resa – dels genom att stödja med best-practice och djup verksamhetskompetens under införandet, men också genom att fungera som ett aktivt bollplank under kundens fortsatta utvecklingsresa. Ett säkert systemval för den som vill bli effektivare och bättre på att nå sina mål med andra ord.

Du har ju jobbat på Hypergene tidigare, och kommer nu tillbaka. Vad är det som lockar?

Hypergene befinner sig i en spännande fas. Det som lockar mig mest är den fantastiska resa som vi genomgår – allt ifrån hur produkten snabbt och smart utvecklas, till hur våra ambitioner kring tillväxt och internationell expansion ser ut. Att vi i dagarna genomförde vårt första förvärv utanför Nordens gränser är också intressant - här stärker vi dels bredden i vårt erbjudande på ett i det närmaste perfekt sätt, samtidigt som vi breddar vår geografiska täckning över Europa.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: