Del 4 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Användbar och framtidssäkrad

”Det räcker inte att systemet är lätt att använda”. När systemet väl är på plats och datamodeller funkar är allt arbete förgäves om ingen använder det eller bara ett fåtal kommer göra det i framtiden. Därför är det viktigt att välja ett system som många typer av användare gillar och som kan förändras med organisationens utveckling.

utvärdera beslutsstödssystem

Användbar och framtidssäkrad

Man kan gå på magkänsla och man kan mäta. Om det handlar om val av beslutsstödssystem faller det sig naturligt att mäta. Filip Ekstrands bolag Advince använder Sumi från University of Cork. Metoden har mätt 4 000 programvaror ur ett användbarhetsperspektiv för att ta reda på hur lättanvänd olika system är. Filip Ekstrand hävdar att stora systemlösningar oftast får underbetyg och uppmanar potentiella kunder att använda detta strukturerade sätt att jämföra system.

Men det räcker inte att de är lätta att använda. Beslutsstödssystem tar tid och kraft att implementera på ett bra sätt och är därför en långsiktig investering. Systemet måste fungera även om bolaget växer, via förvärv eller organiskt, och ska heller inte kräva stora konsultinsatser om exempelvis ett HR-system som föder beslutsstödet med data måste bytas ut. Rikard Olsson är ansvarig för området strategi och styrning på Ekan Management.

Han menar att leverantörer dessutom måste ha relevanta framtidsplaner inom tre nya områden för att vara ett alternativ för en kund i dag.

"Allt måste vara webbaserat, systemet ska fungera på pc, plattor och mobiler och kunna hantera alla typer av interna och externa datakällor", säger han.

På webbsidan har många leverantörer kommit långt, oavsett om det gäller rena molnlösningar eller att leverera lösningen som tjänst via webben, enligt Rikard Olsson.

Ladda ned hela white papret här