Portföljhantering

En samlad och enhetlig bild av alla projekt, fördelat i portföljer eller program, är en framgångsfaktor för smarta prioriteringar, framdrift och koll på risker. Med Hypergene Projects säkerställer du att ni genomför rätt projekt. Verksamheten kan i projektkontor och för administratörer och ledning säkerställa helikopterkontroll över såväl pågående som planerade projekt. På så vis ges möjlighet att fatta rätt beslut om prioriteringar, omfördelning av resurser eller att till och med parkera projekt.

Bild 2

Projekt kan enkelt grupperas i program eller portföljer för att sedan analyseras samlat eller individuellt. Resurser, nyckeltal, prestation eller avvikelser granskas också enligt samma struktur. Vidare ger portföljhanteringen stöd för simuleringar.

På så vis kan beslutsfattare analysera effekten av omprioriteringar, re-allokering av resurser och andra scenarios. Vid analys av portföljer och program kan användaren lätt borra sig ner i valda projekt, underliggande aktiviteter och allokerade resurser.

Portföljhantering innehåller bland annat följande funktioner:

Hantera portföljer och program

  • Smidig gruppering av projekt till portföljer eller program (drag & drop).
  • Definition av program-gemensamma egenskaper – risker, nyckeltal etc.
  • Gemensam hantering av programövergripande tidplaner m.m.
  • Analys av projektportföljer och program.
  • Visualisering av program och portföljer i GANTT-schema samt dashboards.
  • Översikt av övergripande milstolpar m.m.

Simulera och analysera

  • Simulering av scenarios på portfölj- och programnivå.
  • Om-planering av projekt inom portföljen.
  • Om-allokering av resurser inom portföljen.
  • Konflikthantering kring resurser och kompetenser inom portföljen.
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin