Business Intelligence och datadriven kultur

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som beskriver kombination av affärsanalys, dataextrahering, datavisualisering och infrastrukturen som hanterar din verksamhets data i syfte att skapa ett underlag för beslut. Många vill arbeta mot att fatta en högre grad av datadrivna beslut, men vägen till att fullt ut arbeta datadrivet är lång.

datadriven kultur

Business Application Research Center (BARC) genomför varje år världens största undersökning kring Business Intelligence och analystrender. Undersökningen belyser analysområden där företag vill lägga mer tid framöver (förbättringsområden).

I flera år i rad har datakvalitet, hur data struktureras och datadriven kultur tenderat att ligga i toppen av de analystrender som listas.

Det signalerar att det inte alltid är omfattande funktioner (läs merparten oanvända) som är det du och ditt företag behöver, utan ett system och processer som ger dig kvalitetssäkrade data. Ett system ni klarar av, och som klarar av att ge er insikter. 

BI behöver datadriven kultur för att frodas

BARC ser också att de företag som lyckas vara “datadrivna” fattar bättre beslut. Nyckeln till att ditt företag blir datadrivet är att ge varje anställd möjlighet att aktivt använda data för att stärka sitt dagliga arbete.

Det innebär alltså att förse din personal med verktyg och kompetens. Det innebär att tillgängliggöra data och kontinuerligt arbeta med att förbättra hur ditt företag arbetar med data genom att bland annat "platta till" organisationen.

För att lyckas nå dit måste du och din verksamhet släppa HiPPO-tänket. ”Highest paid person's opinion” innebär att den som är högst i hierarkin går på magkänsla, vilket inte leder till de bästa besluten. 

Enligt Gartner underskattas ofta komplexiteten att åstadkomma förändring genom data. Organisationer bör se avdelningen/medarbetarna som arbetar med data som en “kärnverksamhetsfunktion”. 

Enligt McKinsey är vinnarna de som lyckas etablera en stark “datadriven företagskultur”. Att i högre grad förlita sig på data brukar både demokratisera och teknokratisera besluten som tas. God utveckling åt två håll, kan tyckas.

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: