Business Intelligence och datadriven kultur

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som beskriver kombination av affärsanalys, dataextrahering, datavisualisering och infrastrukturen som hanterar din verksamhets data i syfte att skapa ett underlag för beslut. Många vill arbeta mot att fatta en högre grad av datadrivna beslut, men vägen dit är lång.

datadriven kultur

Business Application Research Center (BARC) genomför varje år världens största undersökning kring Business Intelligence och analystrender. Undersökningen belyser analysområden där företag vill lägga mer tid framöver (förbättringsområden). I fler år i rad har datakvalitet och hur data struktureras tenderat att ligga i toppen av de analystrender som listas. Vad är skälet till detta? 

Det signalerar att det inte alltid är omfattande funktioner (läs oanvända) som är det du och ditt företag behöver, utan ett system och processer som ger dig kvalitetssäkrade data. Ett system ni klarar av, och som klarar av att ge er insikter. 

Business Intelligence behöver en datadriven kultur för att frodas

BARC ser också att de företag som lyckas vara “datadrivna” fattar bättre beslut. För att lyckas komma dit måste du och din verksamhet släppa HiPPO-tänket. ”Highest paid person's opinion” innebär att den som är högst i hierarkin går på magkänsla, vilket inte leder till de bästa besluten. 

Enligt Gartner underskattas ofta komplexiteten kring data och metodiker kopplade till att åstadkomma förändring genom data. Organisationer bör se funktionerna/funktionen som arbetar med data som en “kärnverksamhetsfunktion”. 

Enligt McKinsey är vinnarna de som lyckas etablera en stark “datadriven företagskultur”. Att i högre grad förlita sig på data brukar både demokratisera och teknokratisera besluten som tas. God utveckling åt två håll, kan tyckas.

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet. 

Titta på en 10 minuters videodemo här: