Kompletterande funktioner

Utöver moduler och funktioner för projekt-, resurs-, och portföljhantering ger Hypergene Projects också stöd för hantering av kompetenser (i relation till resurser och resursplanering) samt hantering av Kanban-översikter och ToDo-listor (i relation till projekt och projektplaner).

Blue Ant Hypergene

Agil planering via Kanban-översikter

Kanban-översikter ger en tydlig bild av planerade aktiviteter i termer av planerade, pågående, genomförda och parkerade. Via Kanban kan projektmedarbetare enkelt överblicka och detaljplanera åtaganden. Översikten kan fungera som startsida och därmed utgöra ett underlag för den dagliga och veckovisa planeringen.

Kompetenshantering

Kompetenser och kunskap utgör den viktigaste insatsvaran vid leverans av projekt. Hypergene Projects erbjuder stöd för strukturerad kompetenshantering i form a kompetensträd, kompetensmatriser samt GAP-analyser.

Kompetenser kan definieras fritt, struktureras och grupperas – och målvärden kan sättas för respektive resurs. Härigenom kan organisationen analysera befintliga kompetenser, enkelt identifiera kompetensgap och därefter jobba med rekrytering – eller inlån av resurser – för att brygga kompetensgap.

Fakturering, Tidrapportering, Utläggshantering och Ticket/Task-hantering

Utöver ovan ger Blue Ant också stöd inom ett antal andra funktionsområden. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

  • Fakturering: Möjlighet att hantera fakturering (extern eller koncernintern) för debiterbara projekt
  • Tidrapportering: Möjlighet att rapportera tid på projekt – registreras på projekt och aktivitetsnivå
  • Utläggshantering: Möjlighet att hantera utlägg på projekt – registreras på projekt och aktivitet
  • Ticket/Task-hantering: Möjlighet att hantera tickets / tasks som inrapporteras från organisationen eller extern part
Kundcase