Rapportering för fastighetsbolag

Hypergene ger ett marknadsledande stöd för att automatisera och förenkla hantering av återkommande rapportering i verksamheten. Fastighetsbolag använder Hypergene dels för att hantera bolagsövergripande rapportering men även för att förse region- och fastighetschefer med det återkommande beslutsunderlag de behöver för att driva verksamheten framåt på bästa sätt.

Ofta läggs omfattande tid och kraft på att sammanställa, distribuera och kommunicera återkommande rapporter och rapportpaket inom organisationen. Detta kan avse månadsrapporter, kvartalsrapporter liksom mer områdesspecifika fastighetsrapporter.

Hypergene ger ett marknadsledande stöd för att automatisera och förenkla hantering av återkommande rapportering i verksamheten.

Rapportmallar kan enkelt tas fram och fyllas med information från systemet – resultatuppställningar, grafer och analyser. Likaså kan text och bild läggas till mallen, liksom aktiviteter och nyckeltal från målstyrningen.

Därefter distribueras rapporten automatiserat till ansvariga beslutsfattare och medarbetare inom organisationen. Dessa kan i sin tur analysera och kommentera informationen, och därefter klarmarkera rapporten såsom granskad.

Nästa gång rapporten skall tas fram räcker det med en enkel knapptryckning för att automatiskt fylla och distribuera rapporten med aktuell information.

Fastighetsbolag använder Hypergene Verksamhetsrapportering dels för att hantera bolagsövergripande rapportering men även för att förse region- och fastighetschefer med det återkommande beslutsunderlag de behöver för att driva verksamheten framåt på bästa sätt.

Kundcase