Hur energibolag kan effektivisera och digitalisera sin verksamhetsstyrning

Med stora investeringar, krav på hållbara energilösningar och gröna initiativ som möter upp kraven från samhället, är det avgörande för bolag inom energisektorn att ha bra verktyg för planering, uppföljning och analys. I det här webbinariet berättar vi hur du kan effektivisera styrprocesserna samtidigt som du får möjlighet att arbeta mer agilt.

Anmäl mig 24 10 03 SE Hur Energibolag Kan Effektivisera Och Digitalisera Sin Verksamhetsstyrning

Bland våra kunder finns bolag som E.ON, Jämtkraft, Göteborgs Energi, Växjö Energi och Elmea. Med erfarenhet från de projekt vi driver tillsammans med våra kunder kommer vi att visa hur beslutsfattare i hela organisationen i en sammanhållen lösning kan få stöd för: 

  • Strategisk planering och verksamhetsrapportering: med stöd för till exempel affärs-, miljö- och hållbarhetsplaner samt risk- och konsekvensanalys. 
  • Budget & prognos: med stöd för drivarbaserad budgetering och projekt- /investeringsbudgetering. 
  • KPI: som beräknas automatiskt och kan visas både på portalsidor, kopplas till affärsplaner och presenteras som en del i verksamhetens rapportering. 
  • Analys: med stöd för att analysera utfall och planeringsdata utifrån olika perspektiv, göra jämförelser samt borra sig ner till källdatat. 

 

TALARE

Erika Selinder, Account Executive, Hypergene
Camilla Bladh, Solution Specialist, Hypergene 

TID & PLATS 

Den 3 oktober kl 8.30-9.00
Vid din dator – vi använder Zoom