Så gör digitaliseringen att Skandia Fastigheter kan planera och följa verksamhetens utveckling

Många brottas med att få det strategiska arbetet att hänga ihop med det operativa – och att enkelt kunna planera och följa hur verksamheten utvecklas. Skandia Fastigheter har insett potentialen med att digitalisera sin verksamhetsstyrning och berättar nu om hur långt de kommit.

Anmäl mig

I detta webinar delar Stina Josefsson, controllerchef, med sig av sina erfarenheter och tankar; vilka vinster som uppnåtts, viktiga prioriteringar och framåtblick. 

– Initialt sökte vi ett helintegrerat systemstöd för planering, uppföljning och analys. 
 
Så här långt ger den molnbaserade lösningen från Hypergene stöd till: 
 

  • Budget- och prognos  
  • Uppföljning och rapportering 
  • Ekonomi-, fastighets- och kontraktsrelaterad analys. 
     

Vi hade också behov att förbättra rapportering till ledning och styrelse. Digitaliseringsresan fortsätter och under hösten inför vi stöd för affärs- och verksamhetsplanering liksom stöd för riskhantering.  

Skandia Fastigheter har hunnit samla på sig en hel del erfarenhet kring nyttan med ett helintegrerat system.  

Med hjälp av fastighetsspecifika modeller för intäkts- och kostnadsbudgetering samt simulering förenklar lösningen den ekonomiska planeringsprocessen.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Stina Josefsson, controllerchef, Skandia Fastigheter 
Mats Karmeland, customer success manager, Hypergene 

Tid och plats

Onsdag 8 december, kl 08.30-09.15
Vid din dator – vi använder Zoom

Varmt välkommen!