Så gör digitaliseringen att Skandia Fastigheter kan planera och följa verksamhetens utveckling

Många brottas med att få det strategiska arbetet att hänga ihop med det operativa – och att enkelt kunna planera och följa hur verksamheten utvecklas. Skandia Fastigheter har insett potentialen med att digitalisera sin verksamhetsstyrning och berättar nu om hur långt de kommit.

detta inspelade webinar delar Stina Josefsson, controllerchef på Skandia Fastigheter, med sig av sina erfarenheter och tankar; vilka vinster som uppnåtts, viktiga prioriteringar och framåtblick. 

Initialt sökte Skandia Fastigheter ett helintegrerat systemstöd för planering, uppföljning och analys. Och så här långt ger den molnbaserade lösningen från Hypergene stöd till: 

  • Budget- och prognos  
  • Uppföljning och rapportering 
  • Ekonomi-, fastighets- och kontraktsrelaterad analys
     

Stina berättar att det också fanns behov att förbättra rapportering till ledning och styrelse.

Digitaliseringsresan fortsätter och i höst införs stöd för affärs- och verksamhetsplanering liksom stöd för riskhantering.  

Skandia Fastigheter har hunnit samla på sig en hel del erfarenhet kring nyttan med ett helintegrerat system. De ser att med hjälp av fastighetsspecifika modeller för intäkts- och kostnadsbudgetering samt simulering, förenklar lösningen den ekonomiska planeringsprocessen.

Talare

Stina Josefsson, controllerchef, Skandia Fastigheter 
Mats Karmeland, Customer Success Manager, Hypergene