Hur fastighetsbolag enkelt kan börja med agila budget- och prognosprocesser 

Fastighetsbranschen har länge kännetecknats av långsiktighet, stabilitet och god lönsamhet. Tack vare låga räntor och stor tillgång på kapital har den stått stark när många andra branscher haft det svårt. Men när avkastningskrav och räntor pressas upp behöver även de mest solida fastighetsbolagen snabbt kunna överblicka sin finansiella situation och anpassa den framåtriktade planeringen.

Se webinar Webinar on-demand med Fortinova

Från att tidigare ha kunnat förlita sig på statiska och långsiktiga planeringsmodeller krävs nu istället verktyg som ger organisationen möjlighet att enkelt och dynamiskt utarbeta budget och rullande prognoser. Hypergene används idag av ett 40-tal fastighetsbolag för just detta – både inom privat och offentlig sektor med fokus på såväl kommersiella lokaler som bostäder. En av kunderna, Helena Berggren, Business Controller på Fortinova, avslutar webinaret med att berätta kort om varför de valt Hypergene, hur de valt att arbeta och vad de uppnått hittills.

I webinaret får du en inblick i hur även du enkelt kan komma i gång med Hypergene – ett agilt verktyg för ekonomisk planering, uppföljning och analys.

I korthet går vi igenom hur du: 

  • Intuitivt och enkelt definierar de planeringsmodeller som passar er verksamhet bäst. Lösningen ger, utöver möjligheter till budget och årsbunden prognos, också stöd för rullande prognosmodeller. 
  • Får stöd för dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos. Du kan analysera trender och identifiera avvikelser utifrån ett multidimensionellt perspektiv som motsvarar er ekonomiska och organisatoriska styrmodell.  
  • Kan ta nästa steg i effektiviseringen av de ekonomiska planeringsprocesserna genom att addera till drivasbaserade modeller för t.ex. hyresintäkter, personal och projekt.  
  • Kan omvandla verksamhetsdata till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare. Då kan du på ett automatiserat och effektivt sätt möjliggöra mål- och KPI-orienterad planering, styrning och uppföljning.

Dessutom tittar vi på ytterligare möjligheter, såsom att automatisera rapporteringsarbetet och enkelt samarbeta kring att skapa rapporter som beskriver verksamhetens utveckling från flera perspektiv. Vi berättar också kort om hur du kan gifta ihop lösningen för ekonomisk planering med ert befintliga BI system. 

Lösningen integreras mot era befintliga ekonomi-, och fastighetssystem och ger förmågan att effektivisera era budget- och prognosprocesser samt möjliggör en agil och framåtriktad ekonomisk planering.

Varmt välkommen till 30 intensiva och givande minuter! 

Talare

Erika Selinder, Sales Executive, Fastighetsbranschen 
Erik Thelander, Product Director, Hypergene  
Helena Berggren, Business Controller, Fortinova