AMF Fastigheter berättar om hur de rationaliserat budgetprocessen genom att minska antalet system

Många fastighetsbolag kämpar med att behöva arbeta i flera olika system för att planera och följa upp verksamheten. Så såg verkligheten ut även för AMF Fastigheter när de gjorde sin budget och prognos, vilket var ett tidskrävande arbete i en process som dessutom var svår att överblicka.

Anmäl mig

Idag är arbetet avsevärt enklare. AMF Fastigheter använder sig numera nämligen av färre systemleverantörer efter att ha valt Hypergenes lösning för budget och prognos. Webinaret ger dig bland annat insyn i hur: 

  • Information blivit mer tillgänglig för organisationen
  • Simulering av hyresintäkter görs baserat på aktuella och kommande hyresavtal
  • Regelverk, kopplat till budgeten, satts upp för automatisk indexuppräkning av både intäkter och kostnader 
  • Intäktsuppföljning sker på hyresobjektsnivå med möjlighet att analysera utfall mot budget/prognos
  • En digital underhållsplan skapas
  • Lösningen ger stöd för projektbudget och löpande slutkostnadsprognoser – för såväl stora som små projekt, där projektprognoserna automatiskt inkluderas i den totala budgeten

Talare

Cecilia Froelich, Senior Business Controller, AMF Fastigheter 
Erika Selinder, Affärsansvarig Fastighetssektorn, Hypergene  

Tid & datum 

2 februari kl 08.30 - 09.15 
Vid din dator - vi använder Zoom