Effektivare budget- och prognosprocesser i fastighetsbolag

Lägger du för mycket tid på budgetarbetet? Finns det behov av att arbeta med verksamhetsnära drivarbaserade modeller, rullande prognoser och flerårsprognoser? Eller ser du ett behov av att få mer överblick och kontroll över själva arbetsprocessen? I det här webinaret visar vi hur du genom vår fastighetsanpassade lösning kan få ett effektivt, digitaliserat och integrerat stöd för budget- och prognosarbetet.

WOD SE Effektivare Budget Och Prognosprocesser I Fastighetsbolag (1)

Med Hypergene får de som arbetar med budgeten maximal kontroll med ett minimum av handpåläggning. Under webinaret visar vi hur en och samma lösning hanterar:

  • Intäkts-, kostnads-, personal samt projektbudgetering och simulering
  • Fördelning av gemensamma kostnader
  • Inhämtning av information från olika verksamhetssystem
  • Ökad kvalité i rapporter
  • Arbetsflöden med attestmöjlighet för olika roller/behörigheter

Vi berättar även om nyttan vi skapar för de många fastighetsbolag vi idag arbetar med. Utöver stöd för budget och prognos erbjuder Hypergene möjlighet att förbättra stödet för strategisk planering samt uppföljning och analys.

Talare

Jesper Törnkrantz, affärsansvarig fastighetssektorn, Hypergene
Camilla Bladh, lösningsexpert fastighetssektorn, Hypergene