Skandia Fastigheter berättar om hur de digitaliserat sin målstyrning

Bolagets strategiska mål formuleras ofta i olika affärs- och verksamhetsplaner. Ofta är det utmanande att i nästa steg få strategin och målen att hänga ihop med det operativa arbetet. Skandia Fastigheter har genom digitaliseringens möjligheter tagit ett helhetsgrepp om sina styr- och planeringsprocesser. I det här webinaret berättar de om hur de effektiviserat sin strategiska planering.

Anmäl mig

Sedan tidigare har man implementerat Hypergenes stöd för budget och prognos samt uppföljning och rapportering. Nu används lösningen också för:

  • Affärs- och verksamhetsplan
  • Målkort
  • Riskhantering

Lösningen ger stöd för att bryta ned strategier till konkreta mål och aktiviteter. Med möjligheten att koppla målkort till nyckeltal kan kvantitativa mål ställas mot utfall för att följa måluppfyllnad. Skandia Fastigheter arbetar även med riskhantering i Hypergene strategisk planering där relevanta risker har direkt koppling till verksamhetsplaneringen.

Talare

Catrine Stenström, Controller, Skandia Fastigheter
Mats Karmeland, Customer Success Manager, Hypergene

Tid och plats

29 september kl 08.15 - 09.00
Vid din dator – Vi använder Zoom för webinar    

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du registrerar dig.