Så kan fastighetsbolag öka sin konkurrenskraft genom bättre systemstöd

Fastighetsbolag står inför flera utmaningar i dagens snabbt föränderliga och konkurrensutsatta marknad, som präglas av ökad ekonomisk osäkerhet. En utmaning är också att det är komplext att hantera stora investeringsportföljer och projektbudgetar. För att säkerställa lönsamhet och stabilitet krävs en effektiv ekonomisk planering och uppföljning.

Anmäl mig 24 09 19 Så Kan Fastighetsbolag Öka Sin Konkurrenskraft Genom Bättre Systemstöd (1)

I det här webinaret berättar vi om hur fastighetsbolag kan öka sin konkurrenskraft och sina intäkter genom att:

Förbättra insikten i affärsdata för att möjliggöra bättre beslut. Ge alla användare tillgång till relevanta nyckeltal och koll på vilka hyresavtal de behöver agera på. Benchmarka nyckeltal mellan fastigheter som underlag i förhandlingar. Effektivisera och automatisera flöden och processer, exempelvis rapportering och andra administrativa processer. Få full ekonomisk kontroll över budgetprocessen samt över de ekonomiska flödena i stora projekt.  

Delta i vårt webinar för att få värdefulla insikter och praktiska tips på hur du kan förbättra verksamheten! 

Hypergene används idag av ett 50-tal fastighetsbolag – både inom privat och offentlig sektor, med fokus på såväl kommersiella lokaler som bostäder. Exempel på kunder är SBB, Fabege, Atrium Ljungberg, Castellum och HSB. 

TALARE

Erika Selinder, Account Executive, Hypergene 
Camilla Bladh, Solution Specialist, Hypergene 

TID & PLATS

Den 19 september kl 8.30-9.00 
Vid din dator – vi använder Zoom