Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för lärosäten. Live webinars hittar du här.

Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er
Produktnyhet! Modul som med automatik omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som kopplas ihop med mål och ger beslutsfattare bättre koll.

Se webinar

 

Förbättrad projekthantering för lärosäten 
Lägger du för mycket tid på processen med ansökningar av externa medel och uppföljning av forskningsprojekt? Är det svårt att få en snabb överblick av projekten på olika fakulteter och institutioner? Varmt välkommen till ett webinar för dig som arbetar med dessa processer och är nyfiken på hur ni med rätt systemstöd kan nå högre effektivitet och öka kvaliteten.

Se webinar

 


Verksamhetsplanering för universitet och högskolor
I detta fördjupade webinar får du, på ett konkret sätt, reda på vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar i systemet.

Se webinar

 

Nyckeltal och rapportering för universitet och högskolor
I webinaret utgår vi från Hypergenes lösning för lärosätens verksamhetsstyrning, som används av 20 lärosäten. Produkten är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning.

Med stödet kan universitet och högskolor ta ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Se webinarStudentdata – så kan du digitalisera din planering och uppföljning
Att planera, följa upp och analysera hur resurser och kostnadsdrivare förändras och utvecklas över tid inom olika utbildningsområden tar mycket tid i anspråk. Det kan vara ett tidsödande arbete att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra basinformation som finns i exempelvis Ladok.

Sammanställningar görs ofta i olika Excelark som blir underlag till återkommande rapporter och analyser av studentdata. Arbetsförfarande gör att justeringar av till exempel ”prislappar” per utbildningsområde blir komplicerat och det blir svårt att göra jämförelser och analysera trender.

Se webinar