Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Här hittar du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för lärosäten.

Verksamhetsplanering för universitet och högskolor
I detta fördjupade webinar får du, på ett konkret sätt, reda på vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar i systemet.

Se webinar

 

Nyckeltal och rapportering för universitet och högskolor
I webinaret utgår vi från Hypergenes lösning för lärosätens verksamhetsstyrning, som används av 17 lärosäten. Produkten är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning.

Med stödet kan universitet och högskolor ta ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Se webinarRiskanalys för universitet och högskolor
Lägger ni för mycket tid på riskarbete och riskanalyser i verktyg som Excel? Är det svårt att få en snabb överblick över status på olika fakulteter och institutioner? Detta är ett webinar för dig som arbetar med riskanalyser och har ett behov av att effektivisera och utveckla arbetet.

Se webinarStudentdata – digitalisera din planering och uppföljning
I detta webinar berättar vi hur du kan arbeta effektivare med studentdata för både planering och uppföljning. Vi visar exempel från Södertörns högskola, som lyckats digitalisera arbetsprocessen.

Med stöd av Hypergene har Södertörns högskola fått en bättre överblick över helårsstudenter, enhetlig och samlad bild, helårsprestationer, ersättningar och bättre förutsättningar att följa upp och analysera verksamheten.

Se webinarProjekthantering för universitet och högskolor
Hypergene är ett komplett systemstöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av 19 lärosäten i Sverige och Norge.

Modulen ”stöd till projekt” är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning.

Se webinar