Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för lärosäten. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Lärosäten (1)

Så använder Linköpings universitet (LiU) Hypergene i sin kvalitetssäkringsprocess   
Ett universitets många intressenter gör att kvalitetsarbetet ofta blir komplext. Det finns dessutom olika behov på såväl central lärosätesnivå som fakultets- och institutionsnivå. Samtidigt kan det vara utmanande att få till en effektiv styrning som lever upp till Universitetskanslersämbetets (UKÄ) krav.

Se webinar

 

Malmö universitet berättar hur de digitaliserat sin process för riskhantering
Med ett digitaliserat stöd för både sin verksamhetsplanering och riskanalys använder Malmö universitet en riskmodell som hjälper institutionerna att värdera och faktiskt våga ta risker. I det här webinaret får du veta hur universitet satt upp sina processer för sin riskhantering och hur en systemlösning ger dem stöd på vägen. Dessutom tittar vi på de övergripande möjligheterna med verksamhetsplanering i Hypergene.

Se webinar

 

Kraftfull lösning för att digitalisera myndighetens hantering av nyckeltal – ny KPI-modul
Att identifiera, planera utifrån och följa upp relevanta nyckeltal är centralt för en effektiv styrning. Samtidigt är det något som ofta är ett tidsödande arbete som involverar många personer. Med manuellt arbete ökar risken för dålig datakvalitet och spårbarheten blir låg. Dessutom lever ofta nyckeltal ett eget liv skilt från system och dokumentation som hanterar verksamhetsplaner och mål.

Se webinar

 

Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er
Produktnyhet! Modul som med automatik omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som kopplas ihop med mål och ger beslutsfattare bättre koll.

Se webinar

 


Verksamhetsplanering för universitet och högskolor
I detta fördjupade webinar får du, på ett konkret sätt, reda på vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar i systemet.

Se webinar

 

Nyckeltal och rapportering för universitet och högskolor
I webinaret utgår vi från Hypergenes lösning för lärosätens verksamhetsstyrning, som används av 20 lärosäten. Produkten är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning.

Med stödet kan universitet och högskolor ta ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Se webinarStudentdata – så kan du digitalisera din planering och uppföljning
Att planera, följa upp och analysera hur resurser och kostnadsdrivare förändras och utvecklas över tid inom olika utbildningsområden tar mycket tid i anspråk. Det kan vara ett tidsödande arbete att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra basinformation som finns i exempelvis Ladok.

Sammanställningar görs ofta i olika Excelark som blir underlag till återkommande rapporter och analyser av studentdata. Arbetsförfarande gör att justeringar av till exempel ”prislappar” per utbildningsområde blir komplicerat och det blir svårt att göra jämförelser och analysera trender.

Se webinar