Inspireras av tidigare webinar för Lärosäten

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för universitet och högskolor.

Glad man framför dator.

Vid frågor gällande webinars vänligen kontakta vår marknadskoordinator Isabella Johansson.

Lärosäten

Effektivare verksamhetsstyrning för lärosäten med Hypergenes beslutsstöd
Med Hypergene för lärosäten erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där universitet och högskolor kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Idag använder mer än tio lärosäten Hypergene för sin verksamhetsstyrning och vi tittar bland annat på hur Södertörns högskola förbättrat sin övergripande verksamhetsstyrning med hjälp av vårt beslutsstödsystem. Se webinar

Förbättrad projekthantering för lärosäten
Hypergene är ett komplett systemstöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av många lärosäten, både i Sverige och Norge. Modulen ”stöd till projekt” är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning. Se webinar

Studentdata – så kan du digitalisera din planering och uppföljning
I detta webinar berättar vi hur du kan arbeta effektivare med studentdata för både planering och uppföljning. Vi visar exempel från Södertörns Högskola som lyckats digitalisera arbetsprocessen.Med stöd av Hypergene har de fått en mer enhetlig och samlad bild. De har fått en bättre överblick över helårsstudenter, helårsprestationer och ersättningar och bättre förutsättningar att följa upp och analysera verksamheten. Se webinar.

Riskanalyser för lärosäten – digitalisera och effektivisera arbetet med rätt systemlösning
Lägger ni för mycket tid på riskarbete och riskanalyser i verktyg som Excel? Är det svårt att få en snabb överblick över status på olika fakulteter och institutioner? Detta är ett webinar för dig som arbetar med riskanalyser och har ett behov av att effektivisera och utveckla arbetet. Se webinar

Effektivare verksamhetsplanering för lärosäten med Hypergene
I detta webinar visar vi konkreta lösningar och inspiration från Hypergenes lösning där våra kunder har digitaliserat sin verksamhetsplanering. Vi går dessutom igenom hur man i Hypergene enkelt kan summera sin verksamhetsplan i en verksamhetsberättelse, som även kan inkludera andra typer av planer, samt knyta ihop sin verksamhetsplan med andra strategier och planer; så som t ex kvalitetssäkring, löpande arbete och risk. Se webinar

Så kan lärosäten arbeta effektivare med nyckeltal och rapportering
I webinaret utgår vi från Hypergenes lösning för lärosätens verksamhetsstyrning som redan används av 17 lärosäten. Produkten är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning. Med stödet kan universitet och högskolor ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Se webinar