Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för lärosäten. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Lärosäten (1)

Så använder Linköpings universitet (LiU) Hypergene i sin kvalitetssäkringsprocess   
Ett universitets många intressenter gör att kvalitetsarbetet ofta blir komplext. Det finns dessutom olika behov på såväl central lärosätesnivå som fakultets- och institutionsnivå. Samtidigt kan det vara utmanande att få till en effektiv styrning som lever upp till Universitetskanslersämbetets (UKÄ) krav.

Se webinarMalmö universitet berättar hur de digitaliserat sin process för riskhantering
Med ett digitaliserat stöd för både sin verksamhetsplanering och riskanalys använder Malmö universitet en riskmodell som hjälper institutionerna att värdera och faktiskt våga ta risker. I det här webinaret får du veta hur universitet satt upp sina processer för sin riskhantering och hur en systemlösning ger dem stöd på vägen. Dessutom tittar vi på de övergripande möjligheterna med verksamhetsplanering i Hypergene.

Se webinarKraftfull lösning för att digitalisera myndighetens hantering av nyckeltal – ny KPI-modul
Att identifiera, planera utifrån och följa upp relevanta nyckeltal är centralt för en effektiv styrning. Samtidigt är det något som ofta är ett tidsödande arbete som involverar många personer. Med manuellt arbete ökar risken för dålig datakvalitet och spårbarheten blir låg. Dessutom lever ofta nyckeltal ett eget liv skilt från system och dokumentation som hanterar verksamhetsplaner och mål.

Se webinar
Verksamhetsplanering för universitet och högskolor
I detta fördjupade webinar får du, på ett konkret sätt, reda på vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar i systemet.

Se webinarFörbättrad projekthantering för lärosäten
Lägger ni för mycket tid på processen med ansökningar av externa medel och uppföljning av forskningsprojekt? Är det svårt att få en snabb överblick av projekten på olika fakulteter och institutioner? Varmt välkommen till ett webinar för dig som arbetar med dessa processer och är nyfiken på hur ni med rätt systemstöd kan nå högre effektivitet.

Se webinar

 
 

Studentdata – så kan du digitalisera din planering och uppföljning
Att planera, följa upp och analysera hur resurser och kostnadsdrivare förändras och utvecklas över tid inom olika utbildningsområden tar mycket tid i anspråk. Det kan vara ett tidsödande arbete att extrahera, sammanställa och kvalitetssäkra basinformation som finns i exempelvis Ladok.

Sammanställningar görs ofta i olika Excelark som blir underlag till återkommande rapporter och analyser av studentdata. Arbetsförfarande gör att justeringar av till exempel ”prislappar” per utbildningsområde blir komplicerat och det blir svårt att göra jämförelser och analysera trender.

Se webinar