Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för lärosäten. Live webinars hittar du här.

Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er
Produktnyhet! Modul som med automatik omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som kopplas ihop med mål och ger beslutsfattare bättre koll.

Se webinar

 

Förbättrad projekthantering för lärosäten 
Lägger du för mycket tid på processen med ansökningar av externa medel och uppföljning av forskningsprojekt? Är det svårt att få en snabb överblick av projekten på olika fakulteter och institutioner? Varmt välkommen till ett webinar för dig som arbetar med dessa processer och är nyfiken på hur ni med rätt systemstöd kan nå högre effektivitet och öka kvaliteten.

Se webinar

 


Verksamhetsplanering för universitet och högskolor
I detta fördjupade webinar får du, på ett konkret sätt, reda på vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar i systemet.

Se webinar

 

Nyckeltal och rapportering för universitet och högskolor
I webinaret utgår vi från Hypergenes lösning för lärosätens verksamhetsstyrning, som används av 17 lärosäten. Produkten är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning.

Med stödet kan universitet och högskolor ta ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Se webinarRiskanalys för universitet och högskolor
Lägger ni för mycket tid på riskarbete och riskanalyser i verktyg som Excel? Är det svårt att få en snabb överblick över status på olika fakulteter och institutioner? Detta är ett webinar för dig som arbetar med riskanalyser och har ett behov av att effektivisera och utveckla arbetet. Lyssna på Hypergene och Elisabeth Pupp, biträdande planeringschef, Lunds universitet.

Se webinarStudentdata – digitalisera din planering och uppföljning
I detta webinar berättar vi hur du kan arbeta effektivare med studentdata för både planering och uppföljning. Vi visar exempel från Södertörns högskola, som lyckats digitalisera arbetsprocessen.

Med stöd av Hypergene har Södertörns högskola fått en bättre överblick över helårsstudenter, enhetlig och samlad bild, helårsprestationer, ersättningar och bättre förutsättningar att följa upp och analysera verksamheten.

Se webinar