Verksamhetsplanering för universitet och högskolor

Allt fler lärosäten väljer Hypergene för sin verksamhetsstyrning. Malmö universitet, Högskolan i Borås och Arkitekt- och designhögskolan i Oslo finns bland våra 19 lärosäteskunder.

I detta fördjupade inspelade webinar visar vi på ett konkret sätt vad ett användande av Hypergene innebär i praktiken. En av våra vassa produktspecialister visar hur det går till direkt i systemet.