Kommunalt budget- och prognosarbete med Västerås stad

Västerås stad har förkortat budgetprocessen med flera månader efter att de infört Hypergene som systemstöd. I detta kostnadsfria webinar kan du lyssna på när budget- och redovisningschefen Cecilia Aldén och strategen Mikael Håkansson berättar om situationen innan Hypergene och vad de uppnått – men också om lärdomar och framgångsfaktorer längst vägen.

Några av de punkter som berörs:

  • Värdet av att ha uppnått ett gemensamt system och en gemensam process.
  • Hur budgetprocessen kunde kortas ner så att arbetet var klart redan i december.
  • Betydelsen av att nu ha både enhetligare arbetssätt (med utrymme för flexibilitet) och enhetligare ekonomirapporter.
  • Hur analys, uppföljning och kontroll av inrapporterad budget underlättas.

I webinaret får du också höra om lösningen bakom Västerås stads arbete, det vill säga den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner, som gjorde att de kunde hantera budgetarbetet 27 procent snabbare.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.