Kommunalt budget- och prognosarbete – hur Västerås stad utvecklade sina processer med Hypergene

Se Webinar

Västerås stad har förkortat budgetprocessen med flera månader efter att de infört Hypergene som systemstöd. I detta webinar on-demand kan du lyssna på när budget- och redovisningschefen Cecilia Aldén och strategen Mikael Håkansson berättar om situationen innan Hypergene och vad de uppnått – men också om lärdomar och framgångsfaktorer längst vägen. Några av de punkter som berörs:

  • Värdet av att ha uppnått ett gemensamt system och en gemensam process
  • Hur budgetprocessen kunde kortas ner så att arbetet var klart redan i december
  • Betydelsen av att nu ha både enhetligare arbetssätt (med utrymme för flexibilitet) och enhetligare ekonomirapporter
  • Hur analys, uppföljning och kontroll av inrapporterad budget underlättas

I webinaret får du också höra om lösningen bakom Västerås stads arbete, det vill säga den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner.