Kommunalt budget- och prognosarbete med Västerås stad

Västerås stad har förkortat budgetprocessen med flera månader efter att de infört Hypergene som systemstöd. I detta kostnadsfria webinar kan du lyssna på när budget- och redovisningschefen Cecilia Aldén och strategen Mikael Håkansson berättar om situationen innan Hypergene och vad de uppnått – men också om lärdomar och framgångsfaktorer längst vägen.

WOD Kommunalt Budget Och Prognosarbet

Några av de punkter som berörs:

  • Värdet av att ha uppnått ett gemensamt system och en gemensam process.
  • Hur budgetprocessen kunde kortas ner så att arbetet var klart redan i december.
  • Betydelsen av att nu ha både enhetligare arbetssätt (med utrymme för flexibilitet) och enhetligare ekonomirapporter.
  • Hur analys, uppföljning och kontroll av inrapporterad budget underlättas.

I detta inspelade webinar får du också höra om lösningen bakom Västerås stads arbete, det vill säga den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner, som gjorde att de kunde hantera budgetarbetet 27 procent snabbare.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Cecilia Aldén, redovisningschef Västerås stad 
Mikael Håkansson, strateg Västerås stad