Vill du få bättre koll på dina projekt?

Upplever du att det är svårt att överblicka organisationens projektkostnader och status? Har du svårt att se vilka värden och effekter projekten skapar? Eller är det svårt att se om det finns lediga medarbetar eller kompetens att starta nya projekt?

Anmäl mig 24 03 13 Hypergene Projects

I det här webinaret visar vi hur du med molntjänsten Hypergene Projects kan säkerställa att rätt projekt genomförs med rätt resurser. 

“Med Hypergene Projects har vi ett system som har gjort det möjlighet för oss att effektivisera våra nyckelprocesser", säger Michael Weber, gruppchef för system och processer på Bosch. 

Under webinaret visar vi bland annat hur du: 

  • Med smartare prioriteringar ökar värdet på dina projekt och portföljer.
  • Med resurssimulering och scenarioplanering tydligt kan visualisera om det finns medarbetare tillgängliga för de projekt du prioriterat och planerar att starta.
  • Med ett integrerat portfölj- och projektverktyg där Gantt-scheman och Kanban är sammankopplade med portföljens ledningsstöd får bättre kontroll och beslutsstöd, tydligare effekthemtagning samt ökad effektivitet och kvalitet. 

Hypergene Projects är en molntjänst som hjälper PMO, program- och projektledare samt resursägare i hela organisationen. Lösningen används av fler än 300 företag och organisationer inom många olika branscher. Systemet fungerar dessutom mycket väl tillsammans med Hypergene Planning som ger stöd i verksamhetsstyrningen. 

Talare

Patrik Kjellin, Product Manager, Hypergene
Carola Ahlsson, Customer Success Manager, Hypergene 

TID & PLATS 

Den 13 mars kl 8.30-09.15 
Vid din dator – vi använder Zoom