Idéburna organisationer

Bland våra kunder finns flera medlemsorganisationer och studieförbund – organisationer som präglas av många intressen och där en idéburen verksamhet ska utföras på en konkurrensutsatt marknad.

Ideburna Organisationer

I dessa organisationer blir en långsiktig styrning och ledning viktig, ofta utifrån fleråriga inriktningsbeslut som fattas vid kongresser eller stämmor.

Samtidigt ska de långsiktiga målen brytas ner i en daglig verksamhetsplanering som tydligt kan koppa samman mål med aktiviteter – och allra helt länka mål, aktiviteter och budget till en helhet som går att både planera utifrån och följa upp.

Det finns dessutom ofta andra verksamhetsdelar att hantera utöver kärnverksamheten, exempelvis fastigheter, finansiella innehav och olika typer av intäktsströmmar.

Sammantaget finns stora värden att hämta i en sammanhållen beslutsstödlösning. Med hjälp av Hypergene kan organisationerna planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som stödjer både långsiktiga inriktningsbeslut och daglig uppföljning.

När du navigerar mot din organisations mål i en föränderlig omvärld måste beslutsfattandet ske snabbt, exakt och decentraliserat. Planeringen måste vara agil, sammankopplad och dynamisk för att optimera resurserna.

Det verktyget som hjälper dig i detta måste kunna säkerställa integrerad och effektiv prestationshantering, ge stöd till agil planering, rapporter och insikter kring affären.

  • Snabb och exakt planering och analys - spåra prestanda, mål, skapa scenarios och informera och ge råd till ledningsgruppen.
  • Data i en form som vägleder dig. Som skapar värde och ger dig affärskritisk information och insikter.
  • Dynamiska planeringsprocesser och drivar-baserade modeller för att fånga information snabbt och enkelt.
  • Förmågan att snabbt spåra avvikelser för att kunna planera för det oväntade med hjälp av scenarioanalys.
  • Hjälpa beslutsfattare förstå och tyda trender, avvikelser och ge råd kring beslut.
  • Möjligheten att analysera ad hoc, lägga till nya dataströmmar och analyskällor och kunna dela rapporter.
  • Ett system som är lättanvänt och flexibelt.

Exempel på kunder är Vision, Unionen, Medborgarskolan och Vårdförbundet.

Kundcase