Trender, drivkrafter och möjligheter för ekonomifunktionen

Under de senaste åren har vi sett att många organisationer tänker nytt kring hur de ska hantera förändringar; pandemin, kriget i Ukraina, stigande inflation och höjda räntor har ritat om kartan för många branscher. Det leder till att planeringsarbetet blir svårare och att kraven på att kunna planera agilt och utifrån ett helhetsperspektiv ökar. Dessutom blir det viktigare att kunna fatta snabba och decentraliserade beslut.

Se webinar 23 05 11 SE WOD Trender (2)

För ekonomifunktionen blir digitalisering och att ha ett samlat grepp om planeringsprocesserna en nyckel till framgång. I webinaret beskrivs trender inom planering, rapportering och analys, baserat på såväl globala rapporter som erfarenheter från kunder. Trender som berörs är bland annat:

  • Hur organisationer i allt högre utsträckning tillämpar ett holistiskt perspektiv på hur de arbetar med sin planering, uppföljning och analys.
  • Att planering och styrning av verksamheten redan har blivit ett arbete som inte begränsas till ekonomiavdelningen, utan snarare integreras i hela organisationen.
  • Att agil planering och ett decentraliserat beslutsfattande blivit allt mer avgörande för att styra effektivtI webinaret ger vi spaningar och insikter utifrån trenderna. Dessutom visar vi hur du kan möta utmaningarna och behoven som uppstår genom verktyg som Hypergene.

Du får se konkreta exempel på hur du kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att automatisera processer och involvera organisationen i det ekonomiska planeringsarbetet.

Vi berättar även om hur du kan arbeta med rullande och dynamiska planeringsmodeller, optimerade för just er verksamhet, liksom hur du kan arbeta med simuleringar och scenarioanalys. Du får också se hur du med Hypergene kan koppla ihop strategiska initiativ med den finansiella planeringen. Allt för att hantera en allt mer föränderlig omvärld.