Oatly berättar om sitt drivarbaserade och agila budget- och prognosstöd

I ett globalt och snabbväxande företag som Oatly ställs höga krav på planering och uppföljning. När både verksamheten och omvärlden förändras behöver processerna hänga med. Till exempel blir den traditionella budgeten ett alltför stelt instrument. Att löpande kunna skapa prognoser och scenarios baserat på olika variabler blir betydligt viktigare. I detta webinar berättar Oatly om hur de numera arbetar drivarbaserat och allt mer effektivt med hjälp av Hypergene.

Anmäl mig

Oatly är ett expansivt bolag med en produktförsäljning på över 20 marknader fördelat på tre kontinenter. Produktförsäljningen sker via stora kedjor och enskilda kunder i olika valutor. För att ha koll har de implementerat ett budget- och prognosstöd som:

  • är drivarbaserat (olika produkter, volymmått och valutor)
  • hanterar såväl månads- som flerårsprognoser
  • möjliggör simuleringar
  • gör det möjligt att smidigt jämföra budget mot utfall
  • automatiskt överför data till den finansiella planeringen

Lösningen har även utvecklats till att omfatta personalbudgeten.

Under webinaret får du också ta del av hur bolaget framåt vill använda sig av det stöd för rapportering som lösningen erbjuder.

Vänligen använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du anmäler dig.

Talare

Daniel Lagerholm, Manager Business Control, Oatly Group
Henrik Svensson, Head of Commercial Controlling, Oatly EMEA
Björn-Olof Bjälkander, affärsutveckling privat sektor, Hypergene

Tid och plats

Onsdag 9 februari kl 08.30 - 09.15
Vid din dator – vi använder Zoom