Budget & prognos

Många controllers och ekonomichefer upplever att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete.

Hypergene erbjuder en lösning som på några månader förändrar, kvalitetssäkrar och effektiviserar arbetssättet, vilket frigör tid för analys och framåtblick, oavsett om metoden som används är drivarbaserad, kontobaserad, rullande 12-månaders prognos, bottom-up eller top-down.

Stöd för effektivare budget- och prognosprocesser

Genom en rad kraftfulla funktioner får du stöd för effektivare processer. Du kan enkelt dela ut uppgifter i organisationen och följa utvecklingen när en budget tas fram på olika nivåer eller enheter. Till grund för lösningen ligger processtödet; en flödesmotor som strukturerar och övervakar uppgifter som ska utföras och var dessa befinner sig i processen.

Flödesmotorn möjliggör också en effektiv hantering av många användare. Genom Hypergenes integration med källsystem som exempelvis ekonomi-, personal-, och verksamhetssystem får användaren dessutom tillgång till viktiga ingångs- och referensvärden i arbetet.

All data lagras, konsolideras och följs upp i realtid vilket innebär att hela organisationen arbetar utifrån en gemensam och kvalitetssäkrad bild av verkligheten.

Begripliga belopp i budgeten

Användarna i Hypergene kan arbeta drivarbaserat, det vill säga budgetering som utgår från exempelvis volym och pris istället för penningbelopp och konton. Det kan handla om antal varor, antal anställda och antal kunder – drivare som ligger nära användarens vardag.

Därmed kan belopp i budgeten enkelt förklaras och automatiskt revideras när drivarna förändras. Det är även enkelt att arbeta med periodiserings- och fördelningsnycklar och automatiskt koppla budgetvärden till prognoser.

Effektivitet genom enkelhet

Att arbeta med budget och prognos i Hypergene ska vara enkelt. Detta uppnås inte bara genom det effektiva processtödet och de omfattande integrationsmöjligheterna, utan framförallt genom att användarvänlighet och enkelhet präglar hela lösningen.

Spårbarhet kring avvikelser, funktioner för samarbete samt rollbaserad rapportering och uppföljning är bara några exempel på hur systemet förenklar vardagen.

Modulen för budget och prognos kopplas dessutom enkelt samman med Hypergenes moduler för målstyrning samt uppföljning och analys. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Våra controllers har fått mer tid för framåtblickande och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit effektivare.
Anders Nilsson.
Anders Nilsson. Anders Nilsson, chefscontroller, Sveaskog

Lösningen ger bland annat stöd för följande funktioner:

  • Flexibelt stöd för kontobaserad budget & prognos
  • Stöd för drivarbaserade planeringsmodeller för ökad effekt i planeringsarbetet 
  • Dynamisk hantering av planeringsmodeller såsom årsbunden budget och prognos eller rullande prognosmodeller för ökad precision i planeringen
  • Arbetsflöden som skapar enkelhet, kontroll och interaktivitet
  • Förladdning av förslagsdata samt versionshantering med stöd för simuleringar
  • Smidig administration via själv-service-baserade tjänster

Läs mer om vår paketerade lösning för effektiv finansiell planering:

Läs mer här

Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter