Inspireras av tidigare webinar för kommuner och regioner

Här hittar du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för kommuner och regioner.

Kommunalt budget- och prognosarbete med Västerås stad
I detta inspelade webinar kan berättar budget- och redovisningschefen Cecilia Aldén och strategen Mikael Håkansson om situationen innan Hypergene och vad de uppnått med den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner; som gjorde att de kunde hantera budgetarbetet 27 procent snabbare.

Se webinarDigitalisering i offentlig sektor: En styrningsutmaning!

För att förstå varför digitalisering lyckas bättre inom vissa organisationer i offentlig sektor och sämre i andra kan man undersöka deras förmåga att förverkliga nyttan och skapa avsett värde. I praktiken: hur duktiga de är på ändamålsenlig digitalisering.

I detta inspelade webinar delar Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för forskningskonsortiet Digital Förvaltning inom Swedish Center for Digital Innovation, med sig av erfarenheter och forskningsresultat.

Se webinar

 

Budget- och prognosarbete för kommuner
Ett planeringsarbete som inkludera möjligheten att arbeta med olika prognoser har väl aldrig känts viktigare, både i kommuner och i andra typer av verksamheter. Det gångna året har visat hur snabbt förutsättningar kan förändras.

För ekonomistyrningen innebär det större krav på att processer kring budget- och prognosarbetet är effektiva, följsamma och gärna drivarbaserade. Dessutom bör systemverktygen bygga på automatiserade flöden och stora möjligheter till samarbete.

Se webinar

 

Styrprocesser – Karlskrona kommun berättar hur
I detta kostnadsfria webinar berättar Karlskrona kommun hur de resonerat vid val av leverantör och vilka generella faktorer de idag ser som viktiga för ett lyckosamt införande av ett beslutsstöd.

Se webinarVerksamhetsanalys för kommuner
Trots digitaliserings möjligheter omfattas en kommuns rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som tas fram innehåller sällan stöd för analys och spårbarheten till nyckeltalen är begränsad.

I det här kostnadsfria webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data i rapporteringen – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten kraftfullt kan förbättras.

Se webinarInföra beslutsstöd – Sandvikens kommun berättar
Lyssna på Sandvikens kommuns tips och råd kring hur du bör planera tid och resurser för att införandprojektet ska bli lyckat. Du får även ta del av deras syn på hur ansvaret kring arbetsprocess och system bör fördelas – och hur användarna upplever lösningen och nyttan.

Dessutom kommer vi in på tips på hur du får till ett högt användande av Hypergene.

Se webinarProjektbudget, projektuppföljning och ekonomiska flöden
Upplever du att din kommun saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad?

Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet.

Se webinarSystemstöd för IFO
Anna-Karin Folger, utvecklingschef på Lidköpings kommun, berättar om hur verksamheten lämnat Excel-arken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO.

Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet. 

Se webinar

 

Applikation för Individ- och familjeomsorgen
Ta en titt på Hypergenes lösning för individ- och familjeomsorg och hur analys och uppföljning väsentligt kan effektiviseras. Vi visar hur data automatiskt hämtas från verksamhetssystem som exempelvis Procapita/Lifecare, Treserva och Pulsen Combine.

I det användarvänliga gränssnittet är det smidigt att analysera hela flödet från aktualisering, utredning, beslut och insatser.

Se webinar

 

Digitalisera verksamhetsstyrningen – 5 steg för att lyckas
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett viktigt steg för effektivisering av planering, uppföljning och analys. Men också något som många brottas med.

I det här kostnadsfria webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas. Självklart med hjälp av tydliga kundexempel. 

Se webinar