Inspireras av tidigare webinar för kommuner och regioner

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för kommuner och regioner.

Hypergenes applikation för Individ- och familjeomsorgen
I vår roll som leverantör av beslutsstödsystem träffar vi många olika kommuner. En sak som i princip alla har gemensamt är frustrationen över att behöva lägga mycket tid och kraft på sammanställningar av olika slag. Att ta fram underlag för analyser, månadsrapporter eller nyckeltal är något som i regel kräver en hel del manuellt arbete, vilket i sin tur ofta är mycket tidskrävande.

I det här webinaret on-demand visar vi Hypergenes lösning för individ- och familjeomsorg och hur analys och uppföljning väsentligt kan effektiviseras. Vi visar hur data automatiskt hämtas från verksamhetssystem som t.ex. Procapita/Lifecare, Treserva och Pulsen Combine. Via användarvänliga gränssnitt är det smidigt att analysera hela flödet från aktualisering, utredning, beslut och insatser. Se webinar

Så driver och utvecklar Karlskrona stödet för sina styrprocesser
I detta webinar berättar Karlskrona kommun hur de resonerat vid val av leverantör och vilka generella faktorer de idag ser som viktiga för ett lyckosamt införande av ett beslutsstöd. Se webinar

Så kan kommunen få bättre förutsättningar för analys av verksamheterna
Trots digitaliserings möjligheter omfattas en kommuns rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som tas fram innehåller sällan stöd för analys och spårbarheten till nyckeltalen är begränsad. I det här webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data i rapporteringen – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten kraftfullt kan förbättras. Se webinar

Att införa ett beslutsstöd – Sandvikens kommun berättar om sina erfarenheter
I webinaret får du lyssna på Sandvikens kommun som ger tips och råd kring hur du bör planera tid och resurser för att införandprojektet ska bli lyckat. Du får även ta del av deras syn på hur ansvaret kring arbetsprocess och system bör fördelas – samt hur användarna upplever lösningen och nyttan. Dessutom kommer vi in på tips på hur du får till ett högt användande av Hypergene. Se webinar

Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt
Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Se webinar

Så har Lidköping fått bättre koll på läget och ökad delaktighet inom området IFO
ett webinar berättar Anna-Karin Folger, som är utvecklingschef på Lidköpings kommun, mer om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet. Se webinar

Digitalisera den kommunala verksamhetsstyrningen
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett viktigt steg för effektivisering av planering, uppföljning och analys. Men också något som många brottas med. I det här webinaret berättar vi om fem steg för att lyckas, inklusive olika kundexempel. För dig som är ekonomichef, controller eller digitaliseringsansvarig i en kommun. Se webinar