Inspireras av tidigare webinar för kommuner och regioner

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för kommuner och regioner. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Kommuner Och Regioner (2)

Stockholms stad berättar om hur de effektiviserat sin budget- och prognosprocess
Stockholms stad inför ett gemensamt systemstöd för sina budget- och prognosprocesser. I ett webinar berättar projektledare från staden om behoven av och målsättningarna med införandet av ett gemensamt stöd för hela verksamheten. 

Se webinarEtt sömlöst flöde av verksamhetsdata – allt fler kommuner tar nu nästa steg
Trenden är tydlig: Allt fler kommuner väljer att ta digitaliseringen av sin verksamhetsstyrning till nästa nivå. Ambitionen är att i ett sömnlöst flöde, göra verksamhetsinformation tillgänglig för chefer samtidigt som planeringsprocesser effektiviseras. I det här webinaret visar vi hur en kommun utifrån befintliga system, kan fortsätta digitaliseringsresan.

Se webinar

 

Strängnäs kommun berättar om fördelarna med en sammanhållen lösning
Många kommuner arbetar för att digitalisera sina styr- och planeringsprocesser. Strängnäs kommun har tagit ett helhetsgrepp om frågan. Med fokus på hur budget- och prognosprocessen förbättrats delar Strängnäs kommun med sig av sina erfarenheter. 

Se webinar
Kraftfull lösning för att digitalisera hantering av nyckeltal – ny KPI-modul

I det här webinaret berättar vi om hur du på ett automatiserat och effektivt sätt kan möjliggöra en mer mål- och nyckeltalsorienterad planering, styrning och uppföljning. Vi har gjort det komplexa enkelt. Genom vår nya modul för nyckeltal, kallad KPI-uppföljning, kommer du lättare att kunna fokusera på de nyckeltal som beskriver verksamhetens prestation i relation till era mål.

Se webinar

 

Öka värdet av ert Lifecare genom våra analysapplikationer inom vård & omsorg
Är du kund till TietoEVRY och använder deras verksamhetssystem Lifecare för äldreomsorg, hemtjänst och stöd enligt LSS? Då kan du enkelt addera Hypergenes Hemtjänstanalys, Handläggningsanalys för LSS/SOL och Boendeanalys som tillval. I detta webinar tittar vi närmare på applikationerna och de värden dessa kan skapa.

Se webinar

 

Ängelholm – hur du kan effektivisera budgetarbetet och öka engagemanget
Med målet att öka delaktigheten och förtydliga ansvaret bland kommunens chefer har ekonomifunktionen i Ängelholm förbättrat och effektiviserat budgetprocessen. I detta inspelade webinar berättar de själva om sitt initiala behov, erfarenheter från förbättringsarbetet och vilka vinster som arbetet gett.

Se webinar

 


Så kan en effektiv budget- och prognosprocess ge bättre koll på kommunens framtid

Ett planeringsarbete som inkludera möjligheten att arbeta med olika prognoser har väl aldrig känts viktigare, både i kommuner och i andra typer av verksamheter. Det gångna året har visat hur snabbt förutsättningar kan förändras. För ekonomistyrningen innebär det större krav på att processer kring budget- och prognosarbetet är effektiva, följsamma och gärna drivarbaserade. Dessutom bör systemverktygen bygga på automatiserade flöden och stora möjligheter till samarbete.

Se webinarKommunalt budget- och prognosarbete med Västerås stad
I detta inspelade webinar kan berättar budget- och redovisningschefen Cecilia Aldén och strategen Mikael Håkansson om situationen innan Hypergene och vad de uppnått med den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner; som gjorde att de kunde hantera budgetarbetet 27 procent snabbare.

Se webinar

 

Digitalisering i offentlig sektor: En styrningsutmaning!

För att förstå varför digitalisering lyckas bättre inom vissa organisationer i offentlig sektor och sämre i andra kan man undersöka deras förmåga att förverkliga nyttan och skapa avsett värde. I praktiken: hur duktiga de är på ändamålsenlig digitalisering.

I detta inspelade webinar delar Johan Magnusson med sig av erfarenheter och forskningsresultat.

Se webinarStyrprocesser – Karlskrona kommun berättar hur
I detta kostnadsfria webinar berättar Karlskrona kommun hur de resonerat vid val av leverantör och vilka generella faktorer de idag ser som viktiga för ett lyckosamt införande av ett beslutsstöd.

Se webinar

 


Hypergenes applikation för Individ- och familjeomsorgen

Att ta fram underlag för analyser, månadsrapporter eller nyckeltal är något som i regel kräver en hel del manuellt arbete, vilket i sin tur ofta är mycket tidskrävande.

I det här webinaret on demand visar vi Hypergenes lösning för individ- och familjeomsorg och hur analys och uppföljning väsentligt kan effektiviseras. Vi visar hur data automatiskt hämtas från verksamhetssystem som t.ex. Procapita/Lifecare, Treserva och Pulsen Combine. Via användarvänliga gränssnitt är det smidigt att analysera hela flödet från aktualisering, utredning, beslut och insatser.

Se webinarSystemstöd för IFO - Lidköpings kommun berättar
I ett inspelat webinar berättar Lidköpings kommun om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet.

Se webinar