Styrprocesser – Karlskrona kommun berättar hur

När cheferna i Karlskrona efterfrågade ett systemstöd för planering, uppföljning och analys fokuserade kommunen på att hitta ett system som snabbt skulle kunna skapa nytta.

I detta inspelade webinar får du lyssna till vad Karlskrona kommuns chefer ser som de största vinsterna med ett sammanhållet stöd för sin verksamhetsstyrning. Och hör på vilket sätt stödet hjälper dem i vardagen.

Hur ser de att de behöver organisera sig för att fortsätta driva utveckling av sina styrprocesser? Vad ställer detta för krav på ett systemstöd?