Systemstöd för IFO - Lidköpings kommun berättar

I ett inspelat webinar berättar Lidköpings kommun om hur verksamheten lämnat Excelarken bakom sig och digitaliserat arbetet kring IFO. Ett arbete som inte bara förbättrat styrning och uppföljning utan också, genom mer lättillgänglig data, ökat organisationens delaktighet.

Hypergenes applikation för individ- och familjeomsorg gör det möjligt att på ett enkelt sätt analysera och följa upp hela flödet från aktualisering till verkställighet. Med hjälp av applikationen kan chefer och relevanta roller själva ta ut information, statistik och nyckeltal.

I lösningen integrerar vi mot det verksamhetssystem som kommunen använder. Det blir enkelt och går mycket snabbt att ta fram underlag om exempelvis aktualiseringar, utredningar, försörjningsstöd och placering.