Inspireras av tidigare webinar för tjänsteföretag

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för tjänsteföretag. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Tjänsteföretag (1)

Så kan projektbaserade organisationer decentralisera och effektivisera prognostisering av intäkter och kostnader
Många projektbaserade organisationer har utmaningar med sina planerings- och uppföljningsprocesser. De lever i en föränderlig omvärld och har ofta behov av att kunna fatta snabba beslut. Men ofta finns hinder kopplat till hur data och processer stödjer arbetet.

Se webinarAgil planering och uppföljning i tjänsteföretag
I detta kostnadsfria webinar får du höra hur Hypergene hjälper tjänsteföretag arbeta smartare och implementera mer effektiva och ändamålsenliga affärsprocesser med hjälp av branschspecialiserade affärslösningar.

Du får höra mer om hur ledande tjänsteföretag som Semcon och Forsen nu kan förutse, upptäcka, analysera och anpassa sig för att fortsätta vara framgångsrika i “det nya normala”. 

Se webinarAffärsplanering i projektbaserade verksamheter
Tänk om din projektbaserade verksamhet hade förmågan att sömlöst koppla ihop era operativa projekt- och resursplaneringsprocesser med er strategiska planering, finansiella planering och affärsplanering? 

I detta inspelade webinar visar Hypergene och Deltek hur Delteks operativa projekt- och resursplaneringslösning People Planner kan fungera sömlöst tillsammans med Hypergenes Extended Planning and Analysis-lösning (xP&A).

Se webinar