Agil planering och uppföljning i tjänsteföretag

I detta inspelade webinar visar vi hur ledande tjänsteföretag som Semcon och Forsen använder Hypergene för att stödja sin affärskritiska planering och uppföljning. 

Hypergenes lösning för planering, uppföljning och analys stödjer traditionell, decentraliserad och agil finansiell budgetering och prognostisering, affärsnära drivarbaserad planering, simuleringar och uppföljning.

Cloud-lösningen samverkar med dina befintliga systemstöd, exempelvis; affärssystem, EFH-system, HR-/lönesystem, CRM-system och resursplaneringssystem.