Inspireras av tidigare webinar med forskare och experter

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars med forskare och experter. Live webinars hittar du här.

Utveckla din agila verksamhetsstyrning
I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka förändringar och anpassa sig där det behövs. Då behöver inte minst verksamhetens planerings- och uppföljningsprocesser vara smidiga och lättrörliga. Du får höra mer om de frågor företagsledningen bör ställa sig för att forma sin agila verksamhetsstyrning.

Talare:
Malin Wennebro, vice VD, Ekan Management

Se webinarBudgetering och agil styrning
I detta webinar berättar Göran om hur ett stort antal organisationer av de mest skilda slag har anpassat (eller inte anpassat) sitt budgetarbete under pandemin, liksom för- och nackdelar med en mer agil styrfilosofi baserad på forskning inom agil styrning och ekonomistyrning.

Mycket talar för att det är de verksamheter som är agila och bättre än konkurrenterna på att anpassa sig till sin närmiljö är vinnarna på sikt. De agerar som flexibla fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba.

Talare:
Göran Nilsson, lektor på företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Se webinarDigitalisering i offentlig sektor: En styrningsutmaning!
För att förstå varför digitalisering lyckas bättre inom vissa organisationer i offentlig sektor och sämre i andra kan man undersöka deras förmåga att förverkliga nyttan och skapa avsett värde. I praktiken: Hur duktiga de är på ändamålsenlig digitalisering. I detta webinar delar Johan Magnusson med sig av erfarenheter och forskningsresultat.

Talare:
Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för forskningskonsortiet Digital Förvaltning inom Swedish Center for Digital Innovation

Se webinar

 

Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen
Lukas Goretzki har länge forskat kring hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av den digitala utvecklingen. Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet och hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras i takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.

Du får fördjupningar i forskningsresultat, controllerns framtida yrkesroll, hur en CFO kan leda en avdelning i kraftig förändring och hur beslutsstödsystem påverkar och påverkas av utvecklingen.

Talare:
Lukas Goretzki, Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Se webinar

 

Framtidens finansfunktion – när berättandet och nyckeltalen skapar magi
Under de senaste 30 åren har organisationer börjat mäta sin verksamhet allt mer. Det spelar ingen roll om man är ett företag, en skola eller en ideell förening. ”Det som mäts blir gjort” har blivit en sanning för många chefer och medarbetare. Forskning visar dock att denna sanning behöver nyanseras. Utifrån sin egen och andras forskning visar Martin Carlsson-Wall hur nyckeltalen behöver kompletteras med starka berättelser i detta inspelade webinar.

Talare:
Martin Carlsson-Wall, Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Se webinar

 

 

Ekonomens framtida roll och expertis
I en värld där digitalisering och AI (artificiell intelligens) påverkar såväl beslutsfattande som planeringsprocesser påverkas förstås ekonomens roll. Men hur? Det har Fredrik Nilsson och Michael Grant tittat närmare på i sin forskning.

Du får reda på mer om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i. En värld där AI enligt många bedömare antas få en stor betydelse.

Talare:
Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
Michael Grant, lektor, Uppsala universitet

Se webinar