Inspireras av tidigare webinar med forskare och experter

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars med forskare och experter. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Forskare Och Experter (1)

Ekonomifunktionens roll i hållbarhetsarbetet
Ekonomifunktionen spelar en avgörande roll för en hållbar omställning av företagen. Man den spelar dessutom en viktig roll inom hållbarhetsrapporteringen, där både risker och möjligheter inom området ska beskrivas, liksom vilka aktiviteter och resurser som planeras. Det blir också vanligare med att kommunicera konkreta målsättningar för minskad klimatpåverkan och hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Talare: Sofia Leffler Moberg, rådgivare & hållbarhetsexpert på PwC

Se webinar

 

Konsten att hitta rätt nyckeltal och skapa beteenden som stödjer era mål
Nyckeltal, KPI:er, mått, indikatorer – kärt barn har många namn. I det här webinaret berättar David Holmberg, VD på The Information Company, om hur du gör för att kvantifiera mål och hitta rätt nyckeltal.


Talare: David Holmberg, The Information Company

Se webinar

 

Framtidens ekonomifunktion – hur du förändras i takt med omvärlden
Vad krävs av ekonomifunktionen när omvärlden förändras? Hur bör dess ledare och medarbetare agera för att möta framtiden på bästa sätt? Det är frågor som blir alltmer aktuella när inte minst digitaliseringen och en högre förändringstakt ställer nya krav.

Talare:
Sara Faskhoody Skärlina, Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige 
Olof Olsson, Senior Manager, Management Consulting, PwC Sverige 

Se webinarUtveckla din agila verksamhetsstyrning
I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka förändringar och anpassa sig där det behövs. Då behöver inte minst verksamhetens planerings- och uppföljningsprocesser vara smidiga och lättrörliga. Du får höra mer om de frågor företagsledningen bör ställa sig för att forma sin agila verksamhetsstyrning.

Talare:
Malin Wennebro, vice VD, Ekan Management

Se webinar

 

Budgetering och agil styrning
I detta webinar berättar Göran om hur ett stort antal organisationer av de mest skilda slag har anpassat (eller inte anpassat) sitt budgetarbete under pandemin, liksom för- och nackdelar med en mer agil styrfilosofi baserad på forskning inom agil styrning och ekonomistyrning.

Mycket talar för att det är de verksamheter som är agila och bättre än konkurrenterna på att anpassa sig till sin närmiljö är vinnarna på sikt. De agerar som flexibla fiskstim: decentraliserade, samspelta och snabba.

Talare:
Göran Nilsson, lektor på företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Se webinar

 

Digitalisering i offentlig sektor: En styrningsutmaning!
För att förstå varför digitalisering lyckas bättre inom vissa organisationer i offentlig sektor och sämre i andra kan man undersöka deras förmåga att förverkliga nyttan och skapa avsett värde. I praktiken: Hur duktiga de är på ändamålsenlig digitalisering. I detta webinar delar Johan Magnusson med sig av erfarenheter och forskningsresultat.

Talare:
Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för forskningskonsortiet Digital Förvaltning inom Swedish Center for Digital Innovation

Se webinarFramtidens finansfunktion – när berättandet och nyckeltalen skapar magi
Under de senaste 30 åren har organisationer börjat mäta sin verksamhet allt mer. Det spelar ingen roll om man är ett företag, en skola eller en ideell förening. ”Det som mäts blir gjort” har blivit en sanning för många chefer och medarbetare. Forskning visar dock att denna sanning behöver nyanseras. Utifrån sin egen och andras forskning visar Martin Carlsson-Wall hur nyckeltalen behöver kompletteras med starka berättelser i detta inspelade webinar.

Talare:
Martin Carlsson-Wall, Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Se webinar

 

Ekonomens framtida roll och expertis
I en värld där digitalisering och AI (artificiell intelligens) påverkar såväl beslutsfattande som planeringsprocesser påverkas förstås ekonomens roll. Men hur? Det har Fredrik Nilsson och Michael Grant tittat närmare på i sin forskning.

Du får reda på mer om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i. En värld där AI enligt många bedömare antas få en stor betydelse.

Talare:
Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
Michael Grant, lektor, Uppsala universitet

Se webinar