Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Här hittar du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för privat sektor.

Agil planering och uppföljning i tjänsteföretag
I detta kostnadsfria webinar får du höra hur Hypergene hjälper tjänsteföretag arbeta smartare och implementera mer effektiva och ändamålsenliga affärsprocesser med hjälp av branschspecialiserade affärslösningar.

Du får höra mer om hur ledande tjänsteföretag som Semcon och Forsen nu kan förutse, upptäcka, analysera och anpassa sig för att fortsätta vara framgångsrika i “det nya normala”. 

Se webinar

 

 

Effektivare budget- och prognosprocesser i energibolag
I detta kostnadsfria webinar ger vi exempel på hur en effektiv lösning för budget-och prognos kan se ut hos energibolagskunder som exempelvis Jämtkraft med en omsättning på ca 6,5 miljarder kr – liksom hur de nyligen implementerade Hypergene på mindre än två månader.

Se webinar

 

Finansiell planering - skapa värde snabbt med Hypergene
I en snabbföränderlig omvärld behöver företag snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen.

Istället för statiska planeringsmodeller krävs nu verktyg som ger möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser. I det sammanhanget blir en mer flexibel styrning nödvändig – något vi berättar mer om i det här kostnadsfria webinaret.

Se webinar

 

Systemlösning för framtidens budget- och prognosprocesser
Förenkla, standardisera och automatisera för att göra tidsbesparingar i processerna och skapa högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar på alternativa sätt att arbeta, exempelvis hur du kan få stöd för prediktiva prognoser där systemlösningen hjälper dig att se in i framtiden.

Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Se webinar