Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för privat sektor.

Två personer diskuterar beslutsstöd.

Vid frågor gällande webinars vänligen kontakta vår marknadskoordinator Isabella Johansson.

Privat sektor

Få full effekt i verksamhetsstyrningen med Hypergenes beslutsstöd
Har ni problem med att få de olika delarna av verksamhetsstyrningen att hänga ihop? Upplever du att ni saknar en tydlig koppling mellan planering, genomförande och uppföljning? I det här webinaret, som är för dig som är CFO, ekonomichef eller controller, berättar vi hur Hypergenes webbaserade och heltäckande lösning för planering, uppföljning och analys kan göra en stor skillnad för er verksamhetsstyrning. Se webinar

Digitalisera affärsplanering, rapportering och riskhantering
Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning. I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop. Se webinar

Framtidsorientera och effektivisera era budget- och prognosprocesser med rätt systemlösning
Förenkla, standardisera och automatisera för att göra tidsbesparingar i processerna och skapa högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar på alternativa sätt att arbeta, t.ex. hur du kan få stöd för prediktiva prognoser där systemlösningen hjälper dig att se in i framtiden. Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser. Se webinar

Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt
Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Se webinar

Effektivare finansiell planering - en djupdykning i hur du snabbt skapar värde med Hypergene
I en snabbföränderlig omvärld behöver företag snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Istället för statiska planeringsmodeller krävs nu verktyg som ger möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser. I det sammanhanget blir en mer flexibel styrning nödvändig – något vi berättar mer om i det här webinaret. Se webinar

ATG:s utveckling mot en agil ekonomi- och verksamhetsstyrning
Lyssna på när ATG:s CFO Lotta Nilsson berättar om deras erfarenheter och lärdomar och om hur hon vill fortsätta digitaliseringen. Se webinar

Få ökad kraft i styrningen – digitalisera affärsplaneringen
Många bolag kämpar med manuella och ineffektiva processer för sin affärsplanering. I det här webinaret berättar vi hur du kan digitalisera företagets affärsplanering och uppföljning – och hur det kan bidra till att effektivisera styrningen i alla led i organisationen. Se webinar