Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för privat sektor.

Agil planering och uppföljning i tjänsteföretag
Hypergenes Stefan Kim och Erik Thelander har båda mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa ledande europeiska tjänsteföretag arbeta smartare och implementera mer effektiva och ändamålsenliga affärsprocesser med hjälp av branschspecialiserade affärslösningar.

I detta webinar on-demand visar de hur Hypergene hjälper ledande tjänsteföretag som Semcon och Forsen att förutse, upptäcka, analysera och anpassa sig för att fortsätta vara framgångsrika i “det nya normala”. Se webinar

Hur nordiska energibolag snabbt kan få effektivare budget- och prognosprocesser
I detta webinar on-demand ger vi exempel på hur en effektiv lösning för budget-och prognos kan se ut hos energibolagskunder som t.ex. Jämtkraft med en omsättning på ca 6,5 miljarder kr – liksom hur de nyligen implementerade Hypergene på mindre än två månader. I webinaret deltar Michael Jacobsson som är projektledare på Jämtkraft. Se webinar

Effektivare finansiell planering - en djupdykning i hur du snabbt skapar värde med Hypergene
I en snabbföränderlig omvärld behöver företag snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Istället för statiska planeringsmodeller krävs nu verktyg som ger möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser. I det sammanhanget blir en mer flexibel styrning nödvändig – något vi berättar mer om i det här webinaret. Se webinar

Framtidsorientera och effektivisera era budget- och prognosprocesser med rätt systemlösning
Förenkla, standardisera och automatisera för att göra tidsbesparingar i processerna och skapa högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar på alternativa sätt att arbeta, t.ex. hur du kan få stöd för prediktiva prognoser där systemlösningen hjälper dig att se in i framtiden. Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser. Se webinar