Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för privat sektor. Live webinars hittar du här.

Agila budget- och prognosprocesser - och hur du maximerar nyttan i era BI- och systemlösningar
När förändringstakten ökar och omvärlden blir mer oförutsägbar behöver organisationer utveckla hur de planerar och leder sina verksamheter. Agila budget- och prognosprocesser är viktiga delar, men också möjligheterna att så smidigt som möjligt kunna koppla samman den ekonomiska planeringen med uppföljning och analys i verksamheten.

Se webinarDina Försäkringar berättar om vägen till en digitaliserad och mer effektiv budget- och prognosprocess
I samband med en omstrukturering av bolagen inom sfären för Dina Försäkringar fanns ett behov av att förbättra processerna för den finansiella planeringen samt för uppföljning, rapporter och analys. I det här webinaret får du höra om fördelarna med att bolagen arbetar i en gemensam lösning.

Se webinarKraften i Hypergenes integrerade produkt för planering, uppföljning och analys
För att kunna styra, planera och följa upp verksamheten brottas chefer ofta med överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som fyller isolerade och skilda funktioner. I en tid av snabb förändring har det samtidigt blivit allt viktigare att ha rätt beslutsunderlag och en snabbfotad planeringsprocess. I detta webinar visar vi hur Hypergene kan ge beslutsfattare bättre förutsättningar. 

Se webinar

 

Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er
Produktnyhet! Modul som med automatik omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som kopplas ihop med mål och ger beslutsfattare bättre koll.

Se webinar

 

Agila budget- och prognosprocesser: så drar du nytta av rätt systemlösning
I webinaret visar vi hur du kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att automatisera processer och involvera organisationen i det ekonomiska planeringsarbetet. Vi berättar även om hur du i Hypergene kan arbeta med rullande och dynamiska planeringsmodeller, optimerade för just er verksamhet. Slutligen kommer vi också in på hur du kan arbeta med simuleringar och scenarioanalys – något som allt fler efterfrågar när förändringstakten ökar.

Se webinar
Oatly berättar om sitt drivarbaserade och agila budget- och prognosstöd
I ett globalt och snabbväxande företag som Oatly ställs höga krav på planering och uppföljning. När både verksamheten och omvärlden förändras behöver processerna hänga med. Till exempel blir den traditionella budgeten ett alltför stelt instrument. Att löpande kunna skapa prognoser och scenarios baserat på olika variabler blir betydligt viktigare. I detta webinar berättar Oatly om hur de numera arbetar drivarbaserat och allt mer effektivt med hjälp av Hypergene.

Se webinar

 


Utmaningar för controllers i en turbulent omvärld 
Att vara controller innebär att hela tiden möta och kunna hantera nya utmaningar. Inte minst har de senaste åren visat att förväntningarna förändras; mer fokus på att snabbt få fram nya prognoser, effektivare rapportering och högre krav på att förstå verksamheten och snabbt kunna se avvikelser.

Se webinar
Effektivare budget- och prognosprocesser i energibolag

I detta kostnadsfria webinar ger vi exempel på hur en effektiv lösning för budget-och prognos kan se ut hos energibolagskunder som exempelvis Jämtkraft med en omsättning på ca 6,5 miljarder kr – liksom hur de nyligen implementerade Hypergene på mindre än två månader.

Se webinar

 

 

Digitalisera affärsplanering, riskhantering och rapportering

Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning. I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop.

Se webinar