Inspireras av tidigare webinar för myndigheter

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för myndigheter. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Myndigheter (1)

Så har SiS digitaliserat sin budget- och prognosprocess
Många myndigheter använder komplexa Excel-lösningar för sin budget- och prognosprocess. Med det kommer utmaningar som tung administration och en budgetprocess som är svår att överblicka. Data som hanteras manuellt innebär dessutom risk för att fel data matas in såväl som att data hanteras olika.
I det här webinaret berättar Statens Institutionsstyrelse (SiS) hur de genom att utgå från en mer standardiserad och digitaliserad lösning effektiviserat och kvalitetssäkrat sin budget- och prognosprocess.

Se webinar

 

Så digitaliserar du myndighetens planering och uppföljning av både verksamhet och projekt
Digitaliseringens möjligheter inom myndigheter är stora. Rätt använd ger den bättre kontroll i planeringsprocesser, bättre kvalitet i återrapporteringen och nya förutsättningar för analys och jämförelse. Dessutom får du ofta betydande tidsvinster när mycket manuellt arbete försvinner. 

Se webinar

 

Digitaliserad verksamhetsstyrning i myndigheter – fem steg för att lyckas
I det här webinaret berättar vi mer om de fem steg som krävs för att stegvis lyckas med digitaliseringen av verksamhetsstyrningen. I grunden handlar det om att göra resan i rätt ordning, där varje steg bygger på de föregående. Vi visar och berättar både utifrån ett produkt- och processperspektiv.

Se webinarSå kan myndigheter resursplanera och följa upp ekonomi, verksamhet och projekt effektivare
Många myndigheter har utmaningar med att hantera sin resurs- och bemanningsplanering. Att underlätta arbetet genom att införa ytterligare ett verktyg leder ofta till att chefer istället tappar helhetsbilden då viktig information finns i många olika system.
Genom Hypergene kan du få stöd för resurs- och bemanningsplanering samtidigt som du i samma verktyg kan ha full kontroll på ekonomi, personal och verksamhet. 

Se webinar

 

Kraftfull lösning för att digitalisera myndighetens hantering av nyckeltal – ny KPI-modul
Att identifiera, planera utifrån och följa upp relevanta nyckeltal är centralt för en effektiv styrning. Samtidigt är det något som ofta är ett tidsödande arbete som involverar många personer. Med manuellt arbete ökar risken för dålig datakvalitet och spårbarheten blir låg. Dessutom lever ofta nyckeltal ett eget liv skilt från system och dokumentation som hanterar verksamhetsplaner och mål. 

Se webinar

 

Bättre planering och uppföljning genom digitaliserat stöd för KPI:er
Produktnyhet! Modul som med automatik omvandlar verksamhetsdata till KPI:er som kopplas ihop med mål och ger beslutsfattare bättre koll.

Se webinarSå kan myndigheter resursplanera och följa upp verksamheten och projekt effektivare
I detta webinar visar vi hur tjänsteintensiva myndigheter kan koppla sin bemanningsplanering till verksamhetsplan och aktiviteter - men också till projekt. Vi visar hur kopplingen leder till bättre kontroll och bättre möjligheter att styra och planera. När tidrapporteringen sker i samma lösning fås ett kraftfullt stöd att följa hur planerad tid står sig i förhållande till nedlagd tid.

Se webinar

 

 

Myndigheters målstyrning – Agenda 2030 kopplat till SiS utvecklingsmål
I detta webinar on-demand får du lyssna på Hanna och Lisa från Statens institutionsstyrelse (SiS) som delar med sig av hur de vill och planerar att arbeta med målen för Agenda 2030 i Hypergene, och deras tankar kring det.

Se webinarSå får myndigheten bättre förutsättningar att analysera verksamheten
Trots digitaliseringens möjligheter omfattas myndigheters rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som levereras ger sällan tillräckligt stöd för analys och spårbarheten är begränsad.

I det här kostnadsfria webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data – och hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten därmed kraftfullt förbättras.

Se webinar