Inspireras av tidigare webinar för myndigheter

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för myndigheter.

Så får myndigheten bättre förutsättningar att analysera verksamheten
Trots digitaliserings möjligheter omfattas myndigheters rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som levereras ger sällan tillräckligt stöd för analys och spårbarheten är begränsad. I det här webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten därmed kraftfullt kan förbättras. Se webinar

Så effektiviserar du myndighetens styrning, uppföljning och återrapportering
Vi visar hur det med Hypergene är möjligt att underlätta verksamhetsstyrningen för hela myndigheten med fokus på hur information om återrapportering till regeringen kan samlas in på ett effektivt sätt. I korthet handlar det om att ge verksamhetsansvariga, ledningsfunktioner och controllers de verktyg de behöver för budget, uppföljning och återrapportering – liksom möjligheterna att på ett effektivt sätt få tillgång till rätt beslutsunderlag. Vi visar konkreta exempel från myndighetskunder vars vardag redan underlättats avsevärt. Se webinar

Så arbetar SiS med risk kopplat till myndighetens mål
Statens institutionsstyrelse har utvecklat en modell där risk kopplas till myndighetens styrningsprocess. Genom att införa Hypergene som stöd för sin modell har hela organisationen fått en förenklad arbetsprocess för sin målstyrning samtidigt som ledningen fått bättre överblick och koll på verksamheten. Se webinar