Inspireras av tidigare webinar för myndigheter

Här hittar du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för myndigheter.

Digitalisering i offentlig sektor: en styrningsutmaning!

För att förstå varför digitalisering lyckas bättre inom vissa organisationer i offentlig sektor och sämre i andra kan man undersöka deras förmåga att förverkliga nyttan och skapa avsett värde. I praktiken: hur duktiga de är på ändamålsenlig digitalisering.

I detta inspelade webinar delar Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för forskningskonsortiet Digital Förvaltning inom Swedish Center for Digital Innovation, med sig av erfarenheter och forskningsresultat.

Se webinar

 


Myndigheters målstyrning – Agenda 2030 kopplat till SiS utvecklingsmål
I detta webinar on-demand får du lyssna på Hanna Johansson, controller, och Lisa Steneberg, utredare, från Statens institutionsstyrelse (SiS) som delar med sig av hur de vill och planerar att arbeta med målen för Agenda 2030 i Hypergene och deras tankar kring det.

Se webinar

 

Analys av data med rätt verktyg för din myndighet
Trots digitaliserings möjligheter omfattas myndigheters rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som levereras ger sällan tillräckligt stöd för analys och spårbarheten är begränsad.

I det här kostnadsfria webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data – och hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten därmed kraftfullt förbättras.

Se webinar

 

Styrning, uppföljning och återrapportering för myndigheter
Vi visar hur det med Hypergene är möjligt att underlätta verksamhetsstyrningen för hela myndigheten med fokus på hur information om återrapportering till regeringen kan samlas in på ett effektivt sätt.

I korthet handlar det om att ge verksamhetsansvariga, ledningsfunktioner och controllers de verktyg de behöver för budget, uppföljning och återrapportering – liksom möjligheterna att på ett effektivt sätt få tillgång till rätt beslutsunderlag. Vi visar konkreta exempel från myndighetskunder vars vardag redan underlättats avsevärt.

Se webinar

 

Riskanalys och riskhantering kopplat till myndigheters mål
Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat en modell där risk kopplas till myndighetens styrningsprocess. Genom att införa Hypergene som stöd för sin modell har hela organisationen fått en förenklad arbetsprocess för sin målstyrning samtidigt som ledningen fått bättre överblick och koll på verksamheten.

Se webinar