Inspireras av tidigare webinar för myndigheter

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för myndigheter. Live webinars hittar du här.

Wodar SE Myndigheter (1)

Så har SiS digitaliserat sin budget- och prognosprocess
Många myndigheter använder komplexa Excel-lösningar för sin budget- och prognosprocess. Med det kommer utmaningar som tung administration och en budgetprocess som är svår att överblicka. Data som hanteras manuellt innebär dessutom risk för att fel data matas in såväl som att data hanteras olika.
I det här webinaret berättar Statens Institutionsstyrelse (SiS) hur de genom att utgå från en mer standardiserad och digitaliserad lösning effektiviserat och kvalitetssäkrat sin budget- och prognosprocess.

Se webinar

 

Så digitaliserar du myndighetens planering och uppföljning av både verksamhet och projekt
Digitaliseringens möjligheter inom myndigheter är stora. Rätt använd ger den bättre kontroll i planeringsprocesser, bättre kvalitet i återrapporteringen och nya förutsättningar för analys och jämförelse. Dessutom får du ofta betydande tidsvinster när mycket manuellt arbete försvinner. 

Se webinar

 

Digitaliserad verksamhetsstyrning i myndigheter – fem steg för att lyckas
I det här webinaret berättar vi mer om de fem steg som krävs för att stegvis lyckas med digitaliseringen av verksamhetsstyrningen. I grunden handlar det om att göra resan i rätt ordning, där varje steg bygger på de föregående. Vi visar och berättar både utifrån ett produkt- och processperspektiv.

Se webinarKraftfull lösning för att digitalisera myndighetens hantering av nyckeltal – ny KPI-modul
Att identifiera, planera utifrån och följa upp relevanta nyckeltal är centralt för en effektiv styrning. Samtidigt är det något som ofta är ett tidsödande arbete som involverar många personer. Med manuellt arbete ökar risken för dålig datakvalitet och spårbarheten blir låg. Dessutom lever ofta nyckeltal ett eget liv skilt från system och dokumentation som hanterar verksamhetsplaner och mål. 

Se webinar

 

Myndigheters målstyrning – Agenda 2030 kopplat till SiS utvecklingsmål
I detta webinar on-demand får du lyssna på Hanna och Lisa från Statens institutionsstyrelse (SiS) som delar med sig av hur de vill och planerar att arbeta med målen för Agenda 2030 i Hypergene, och deras tankar kring det.

Se webinarSå får myndigheten bättre förutsättningar att analysera verksamheten
Trots digitaliseringens möjligheter omfattas myndigheters rapportering fortfarande av mycket manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som levereras ger sällan tillräckligt stöd för analys och spårbarheten är begränsad.

I det här kostnadsfria webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data – och hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten därmed kraftfullt förbättras.

Se webinar