Inspireras av tidigare webinar för Medlemsdrivna organisationer

Nedan finner du ett urval av våra mest populära inspelade webinars för Medlemsdrivna organisationer. Live webinars hittar du här.

Webinars För Medlemsdrivna Organisationer

Arbeta effektivt med planering och styrning av en medlemsdriven organisation
Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en medlemsdriven organisation för högskoleutbildade ingenjörer. Precis som i andra liknande organisationer är det medlemmarna som väljer vilka som skall styra verksamheten och planeringen sker på både kort och lång sikt utifrån de långsiktiga mål som sätts i fullmäktige. 

Se webinar