Så digitaliserar du myndighetens planering och uppföljning av både verksamhet och projekt

Digitaliseringens möjligheter inom myndigheter är stora. Rätt använd ger den bättre kontroll i planeringsprocesser, bättre kvalitet i återrapporteringen och nya förutsättningar för analys och jämförelse. Dessutom får du ofta betydande tidsvinster när mycket manuellt arbete försvinner.

Anmäl mig 23 10 17 SE Myndighet

I det här webinaret visar vi hur vardagen för både beslutsfattare och controllers blir effektivare när planering, uppföljning och analys digitaliseras och automatiseras – både inom den övergripande verksamhetsstyrning och i alla myndighetens projekt.  

Du får se hur du smidigt kan få fram beslutsunderlag, fördela och hantera resurser och få bättre överblick och kontroll över olika verksamhetsområden. Med Hypergene kan du stegvis digitalisera processer för: 

  • Verksamhetsplanering 
  • Budget och prognos 
  • Uppföljning& analys 
  • Rapporteringsprocesser 
  • Projekt- och resursplanering (OBS: en ny del i Hypergene som ger ett kraftfullt stöd för resurs- och bemanningsplanering i projekt samt även projektportföljhantering) 

TALARE 

Torbjörn Frank, Affärsansvarig Offentlig Sektor, Hypergene 
Jonas Leisvik, Produktexpert, Hypergene  

TID & PLATS

Den 17 oktober kl 08.30 - 09.15 
Vid din dator – vi använder Zoom