Arbeta effektivt med planering och styrning av en medlemsdriven organisation

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en medlemsdriven organisation för högskoleutbildade ingenjörer. Precis som i andra liknande organisationer är det medlemmarna som väljer vilka som skall styra verksamheten och planeringen sker på både kort och lång sikt utifrån de långsiktiga mål som sätts i fullmäktige.

Anmäl mig 24 03 21 SE Sveriges Ingenjörer

Hos Sveriges Ingenjörer hålls fullmäktige varje år och där beslutas bl a om verksamhetsinriktning, medlemsavgifter och budget för kommande år. Det ställer krav på att ha anpassningsbara system som stödjer verksamhetsstyrningens olika delar och som underlättar såväl analys och uppföljning som planering.

I webinaret berättar Marianne Lagerstedt, ekonomichef på Sveriges Ingenjörer, om hur de utvecklat stödet för sin styrning och effektiviserat ekonomiarbetet. Nu kan de bättre och smidigare:

  • Jobba med visionära och strategiska mål i verksamhetsplanen
  • Lägga budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar och utgifter
  • Decentralisera och fördela budget- och prognosarbetet

Du får inblick i hur Sveriges Ingenjörer planerar och arbetar med sina olika processer och du får se hur intuitiva och överskådliga startportaler ger en bra översikt av medlemsservicen. Portalerna visar flera medlemsrelaterade nyckeltal och här möts medlemsutveckling och rekrytering med ekonomin. Det ger en lättförståelig bild över läget med information som är viktigt i såväl det strategiska som vardagliga arbetet.

Talare 

Marianne Lagerstedt, ekonomichef, Sveriges Ingenjörer 
Magnus Westerdahl, affärsansvarig, Hypergene 

Tid & plats 

Torsdagen den 21 mars kl. 08:30-09:15 
Vid din dator – vi använder Zoom