Så införlivar Vadstena kommun Agenda 2030 i sitt dagliga arbete

Med styrmodellen ”Verksamhetsfokuserad styrning och ledning” vill Vadstena kommun se till att all verksamhet sker på ett hållbart sätt - vare sig det sker inom ramen för det så kallade grunduppdraget eller utifrån ett lokalt politiskt uppdrag.

Webinar on-demand 23-09-27 Vadstena om agenda 2030

Vadstena kommun eftersträvar ett samskapande arbetssätt och har därför sammanfört två viktiga styrfilosofier – hållbar utveckling (genom Agenda 2030) och tillitsbaserad styrning och ledning.

I det här webinaret får du ta del av:

  • Tankar och målsättning med kommunens nya styrmodell
  • Erfarenheter från implementeringen av styrmodellen
  • Vikten av intern och extern kommunikation

Under webinaret får du se exempel på hur Hypergenes lösning för bland annat strategisk planering, nyckeltal och hållbarhetsstyrning använts för att ge Vadstena kommuns stöd till sitt nya styrsystem.

Talare 

Martin Berry, btr kommundirektör, Vadstena kommun 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare, Vadstena kommun 
Torbjörn Frank, Affärsansvarig offentlig sektor, Hypergene