Styr- och ledningsfunktioner i Norbergs kommun rustas för att möta allt tuffare krav

Förändringstrycket är stort på kommuner. Behovet av att leverera mer värde till brukarna, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna blir tuffare, sätter press på kommunens verksamheter.

Att ha kostnadskontroll och ta välgrundade beslut som bygger på fakta blir centralt. I ett webinar berättar Norbergs kommun hur de i samverkan med Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund hittat en väg där målet är att inom ramen för önskad kvalitet öka verkningsgraden per krona.

Se webinar 24 03 19 SE WOD Norberg

Christian Foster, kommunchef på Norbergs kommun, menar att det är viktigt att verksamheterna kan ta faktabaserade beslut. Det ställer krav på styrning, ledning och att chefer lär sig att arbeta mer datadrivet. I webinaret får du höra mer om hur Christian ser på den förändringsresa som kommunen är inne på. Christian kommer bland annat att berätta om: 

  • Möjligheter och utmaningar med att två kommuner och ett kommunförbund samverkar i upphandling och införande av beslutsstödet 
  • Hur införandet av ett beslutsstöd kan bli en motor i ett förändringsarbete  
  • Vinsterna med att kunna arbeta mer datadrivet och hur det kan påverka verksamheten på kort och lång sikt 

Talare 

Christian Foster, Kommunchef, Norbergs kommun 
Johan Lod, Kundansvarig kommuner, Hypergene