Strängnäs kommun berättar om hur de effektiviserat budget- och prognosprocessen

Många kommuner arbetar för att digitalisera sina styr- och planeringsprocesser. Strängnäs kommun har tagit ett helhetsgrepp om frågan. Med fokus på hur budget- och prognosprocessen förbättrats delar Strängnäs kommun med sig av sina erfarenheter.

22 11 17 SE WOD Strängnäs

I webinaret berättar de om hur kommunen utifrån ett sammanhållet stöd för sin verksamhetsstyrning, som även innefattar stöd för strategisk planering, personal, ekonomi och IFO, arbetar effektivt med: 

  • Drivarbaserad budgetering 
  • Prognoser för personalplanering 
  • Investeringsbudget 
  • Ettårs budget i kombination med prognoser 5 gånger per år 

Du får svar på frågan varför kommunledningen anser det viktig att chefer arbetar i en och samma lösning och vilka vinster de så här långt uppnått. 

Talare

Daniela Sylvan, ekonomicontroller, Strängnäs kommun 
Erika Selinder, Customer Success Manager, Hypergene