Stockholms stad berättar om hur de effektiviserat sin budget- och prognosprocess

Stockholms stad inför ett gemensamt systemstöd för sina budget- och prognosprocesser. I detta webinar berättar projektledare från staden om behoven av och målsättningarna med införandet av ett gemensamt stöd för hela verksamheten.

Se webinar 23 04 26 SE WOD Stockholms Stad

Efter en strategisk förstudie identifierade Stockholms stad förbättringsområden inom de ekonomiska budget- och prognosprocesserna. De såg bland annat behovet av ett mer digitaliserade arbetssätt som minskar sårbarhet, personberoenden och felaktigheter. Ambitionen fanns också att skapa en öppnare och mer transparent budgetprocess med bättre möjligheter till samverkan, jämförelser och beslutsfattande.  

Efter en upphandling föll valet på Hypergene som ska leverera en molnbaserad systemlösning för planering, budget och prognos. Efter införandet kommer systemlösningen att användas av cirka 3 000 chefer och projektledare inom stadens samtliga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt för deltagande bolag, Stockholm Vatten och Avfall samt Stockholms Hamnar.  

Webinaret ger dig en fördjupad inblick i stadens behov och vilka effektmål som satts upp. Du får ta del av tankar och erfarenheter kring upphandling och införande och du får höra direkt från Stockholms stads projektledare om hur Hypergene ska ge stöd i budget- och prognosarbetet. 

Talare 

Andreas Stockhem, projektledare, Stockholms stad 
Christer Dennemark, projektledare, Stockholms stad 
Torbjörn Frank, affärsutvecklare offentlig sektor, Hypergene