Skogsstyrelsen berättar om hur de stegvis digitaliserar sin verksamhetsstyrning

Som många andra myndigheter har Skogsstyrelsen sedan tidigare viktiga styr- och ledningsprocesser på plats. Det fanns dock en utmaning i att arbetet upplevdes som tungrott och att det var svårt att överblicka processer och resultat. I det här webinaret får du höra hur myndigheten steg för steg har ökat digitaliseringsgraden i sin verksamhetsstyrning och förbättrat stödet till sina chefer och processförvaltare.

Anmäl mig 24 09 26 SE Skogsstyrelsen (1)

Med ambitionen att effektivisera arbetet sökte Skogsstyrelsen efter en systemlösning som kunde stödja processer för budget och prognos, riskhantering, strategisk planering samt projekt- och portföljhantering. I webinaret får du bland annat ta del av hur de har lyckats med att: 

  • Flytta arbetet från Excel till ett sammanhållet systemstöd utan att behöva ändra själva processen
  • Minimera personberoendet
  • Få bättre överblick
  • Öka automatiseringen i ekonomi- och verksamhetsuppföljningen 

Myndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra stödet till sina styr- och ledningsprocesser och har nu kommit en bra bit på sin digitaliseringsresa. Under webinaret delar Skogsstyrelsen med sig av sina erfarenheter och ger dig inblick i vad som ligger bakom olika typer av prioriteringar. 

Talare 

Lars-Erik Tärnåsen, Ekonomicontroller, Skogsstyrelsen 
Johan Lod, Kundansvarig Myndigheter, Hypergene 

Tid & plats 

Den 26 september kl 9.00- 9.45 
Vid din dator – vi använder Zoom