Hur du enkelt och snabbt skapar förutsättningar för en agil budget- och prognosprocess

I webinaret får du en inblick i hur du enkelt kan komma igång med Hypergene för ekonomisk planering, uppföljning och analys. Vi utgår från paketeringen Hypergene Essentials som ger ett stort värde till ett fast pris och med en mycket begränsad insats. Lösningen integreras mot ert befintliga ekonomisystem och ger förmågan att effektivisera era budget- och prognosprocesser samt möjliggör en agil och framåtriktad ekonomisk planering. 

Se webinar 23 03 16 Agil B&P Process

I korthet går vi igenom: 

  • Hur du via en intuitiv och själv-service-baserad tjänst definierar de planeringsmodeller som passar er verksamhet bäst. Lösningen ger, utöver möjligheter till budget och årsbunden prognos, också stöd för rullande prognosmodeller. 
  • Hur du får stöd för dynamisk resultatuppföljning där utfall kan jämföras mot budget och senast reviderade prognos. Du kan enkelt analysera trender och identifiera avvikelser utifrån ett multidimensionellt perspektiv som motsvarar er ekonomiska och organisatoriska styrmodell.  
  • Hur du enkelt kan ta nästa steg i effektiviseringen av de ekonomiska planeringsprocesserna genom att addera till drivasbaserade modeller för t.ex. personal och projekt. 
  • Hur du kan omvandla verksamhetsdata till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare. Då kan du på ett automatiserat och effektivt sätt möjliggöra mål- och KPI-orienterad planering, styrning och uppföljning. 

Dessutom tittar på ytterligare möjligheter, såsom att automatisera rapporteringsarbetet och enkelt samarbeta kring att skapa rapporter som beskriver verksamhetens utveckling från flera perspektiv. Vi berättar också kort om hur du kan gifta ihop lösningen för ekonomisk planering med ert befintliga BI system.

Talare

Erik Thelander, Product Director, Hypergene 
Robin Askelöf, CMO, Hypergene