Så får myndigheten bättre förutsättningar att analysera verksamheten

Trots digitaliseringens möjligheter präglas myndigheters rapportering fortfarande av manuellt och tidsödande arbete. De rapporter som levereras ger sällan tillräckligt stöd för analys och spårbarheten är begränsad. I det här webinaret visar vi hur du kan automatisera och digitalisera processen med att samla in och presentera data – samt hur möjligheterna att förstå och analysera verksamheten därmed kraftfullt kan förbättras.

WOD Så Får Myndigheten Bättre Förutsättningar

Kraven på rapportering är ofta höga och omfattande inom en myndighet. För att få fram relevanta nyckeltal krävs att data samlas in från en rad olika källsystem som sedan oftast sammanställs manuellt i Excel. Ett tidskrävande arbete, kort sagt.

Risken för dålig datakvalitet är hög, spårbarheten dålig och möjligheten att borra sig ner och förstå vad som ligger bakom siffrorna är små. Jämförbarheten över tid, mellan verksamhetens olika delar eller mellan olika projekt blir dessutom begränsad. Det manuella arbetet tar ofta stora resurser av controllerfunktionen i anspråk.

Idag finns det stora möjligheter att knyta ihop processen. Genom integration av relevanta datakällor kan data kopplas samman och nyckeltal beräknas med automatik.

I detta inspelade webinar visar vi genom exempel hur nyckeltal och analyser kan skapas inom områden som:

  • Verksamhetsplanering
  • Riskanalys
  • Kompetensförsörjning
  • Sjukfrånvaro
  • Resursplanering
  • Projektuppföljning
  • Produktivitet
  • Ekonomi 
  • Ärendeanalys

Arbetet med att sammanställa nyckeltal och data i periodiska rapporter, som distribueras i organisationen, kan digitaliseras. Stöd finns också för att kunna kommentera utfall.

Med en effektiv rapportering, som ger ökad spårbarhet, skapas bättre förutsättningar för analys och framåtblick.

Talare

Anna Söderström, projektledare, Hypergene
Eira Helling, affärsutvecklare myndigheter, Hypergene