Agila budget- och prognosprocesser - och hur du maximerar nyttan i era BI- och systemlösningar

När förändringstakten ökar och omvärlden blir mer oförutsägbar behöver organisationer utveckla hur de planerar och leder sina verksamheter. Agila budget- och prognosprocesser är viktiga delar, men också möjligheterna att så smidigt som möjligt kunna koppla samman den ekonomiska planeringen med uppföljning och analys i verksamheten.

Se webinar 23 02 01 SE WOD Agila Budget Och Prognos

Oavsett om du söker en lösning där allt finns i ett system, eller om du vill kunna dra nytta av redan gjorda investeringar i analysverktyg (t.ex. Qlik eller Power BI) så kan Hypergene göra stor skillnad. I det här webinaret fokuserar vi därför på två områden: 

  • Hur du genom Hypergene kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att automatisera processer och involvera organisationen i det ekonomiska planeringsarbetet. Här berättar vi även om hur du kan arbeta med rullande och dynamiska planeringsmodeller, optimerade för just er verksamhet, liksom hur du kan arbeta med simuleringar och scenarioanalys. 
  • Hur du kan koppla samman den ekonomiska planeringen med uppföljning, analys och rapportering – antingen direkt i Hypergene eller genom effektiva kopplingar till dina befintliga BI-lösningar. För faktum är att du genom Hypergenes integrationer och ekosystem kan öka värdet av redan gjorda investeringar.   

För dig som är controller, ekonomichef eller med andra ansvar inom era planeringsprocesser utlovas ett innehållsrikt webinar.

Talare

Erik Thelander, Product Commercialization Director, Hypergene 
Robin Askelöf, CMO, Hypergene