KPI-baserad styrning – så hjälper den din organisation mot målen

Välgrundade och kloka beslut som effektivt leder mot målen är något som de flesta organisationer eftersträvar. Men i stora organisationer med hög komplexitet är det inte alltid lätt att uppnå. En av nycklarna är att kunna skapa och arbeta med nyckeltal på ett sätt som gör att rätt KPI:er finns tillgängliga för rätt person för att kunna fatta beslut som tar er åt rätt håll.

Se webinar Webinar on-demand: KPI för privat sektor SE

I det sammanhanget är möjligheten till KPI-baserad styrning avgörande. Det handlar om att via nyckeltal kunna mäta, följa upp och förbättra prestationen inom olika områden av organisationen, inklusive ekonomi, försäljning, marknadsföring, kundtillfredsställelse och mycket mer. 

I det här webinaret visar vi hur:

  • Du i Hypergene enkelt skapar automatiska, manuella och beräknade nyckeltal – och hur de därefter kan presenteras, analyseras och rapporteras.
  • Hur du kan koppla nyckeltalen till organisationens övergripande mål
  • Samt hur enkelt det kan vara att koppla aktiviteter både till mål och nyckeltal och därigenom verkligen styra organisationen KPI-baserat.

Talare 

Jonas Leisvik, produktexpert Hypergene 
Ulrika Bröjer, lösningsspecialist Hypergene