Ett sömlöst flöde av verksamhetsdata – allt fler kommuner tar nu nästa steg

Trenden är tydlig: Allt fler kommuner väljer att ta digitaliseringen av sin verksamhetsstyrning till nästa nivå. Ambitionen är att i ett sömnlöst flöde, göra verksamhetsinformation tillgänglig för chefer samtidigt som planeringsprocesser effektiviseras. I det här webinaret visar vi hur en kommun utifrån befintliga system, kan fortsätta digitaliseringsresan.

Se webinar 24 02 06 SE WOD Sömlöst Flöde Av Verksamhetsdata

Idag har många kommuner tagit viktiga steg mot en effektivare verksamhetsstyrning. Samtidigt finns fortfarande stora utmaningar. Data finns digitalt men återfinns i en mängd olika system, som fyller separata funktioner och är separerade från varandra. Det leder till exempel till att nyckeltal i olika planer och rapporter i praktiken kan behöva matas in manuellt.  

Förutom allt merarbete det innebär för chefer så mister man möjligheten att analysera avvikelser och riskerar dessutom att kvaliteten på nyckeltal är låg. Det gäller såväl data om ekonomi, personal och verksamhet som data kopplat till målstyrning och verksamhetsplaner. 

Genom konkreta exempel visar vi hur digitaliseringens nästa nivå hjälper dig att: 

  • Enkelt skapa nyckeltal från inläst data oavsett datakälla 
  • Använda nyckeltalen i planer, dashboards, analyser och rapporter  
  • Skifta fokus från inrapportering till analys och åtgärder 

För att möjliggöra flödet av information mellan system, till exempel system för nyckeltal och målstyrning, kan Hypergens flexibla lösning utgöra ett viktigt komplement till och förstärka effekten av befintliga systemstöd likaväl som att tillföra viktig funktionalitet som saknas. 

Talare

Torbjörn Frank, affärsansvarig offentlig sektor, Hypergene 
Jonas Leisvik, produktexpert, Hypergene