Kraftfull lösning för att digitalisera hantering av nyckeltal – ny KPI-modul

Att identifiera, planera utifrån och följa upp relevanta nyckeltal är centralt för en effektiv styrning. Samtidigt är det något som ofta är ett tidsödande arbete som involverar många personer. Med manuellt arbete ökar risken för dålig datakvalitet och spårbarheten blir låg. Dessutom lever ofta nyckeltal ett eget liv skilt från system och dokumentation som hanterar verksamhetsplaner och mål.

Se webinar WOD SE Kraftfull Lösning För Att Digitalisera Hantering Av Nyckeltal (1)

I det här webinaret berättar vi om hur du på ett automatiserat och effektivt sätt kan möjliggöra en mer mål- och nyckeltalsorienterad planering, styrning och uppföljning. Vi har gjort det komplexa enkelt. Genom vår nya modul för nyckeltal, kallad KPI-uppföljning, kommer du lättare att kunna fokusera på de nyckeltal som beskriver verksamhetens prestation i relation till era mål.

Vi visar hur modulen omvandlar verksamhetsdata till nyckeltal som sedan delas med beslutsfattare. Du får se hur mål- och visionsvärden sätts manuellt eller beräknas utifrån till exempel budget, samt hur du skapar spårbarhet och jämförbarhet av nyckeltalen över tid.

Vi visar hur modulen kan samverka med andra system samt Hypergenes applikationer som stödjer processer för:

  • Ekonomisk styrning och uppföljning
  • Mål- och kvalitetsstyrning
  • Verksamhetsanalys

Under webinaret berör vi den nya modulens möjlighet när det gäller koppling till Kolada.

Talare

Ola Engquist, produktexpert, Hypergene
Susanne Neretnieks, produktansvarig kommun, Hypergene